Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

water

 

Английско-Български речник

water [´wɔ:tə]

I. n
1. вода; ~ on the brain мед. воднянка на мозъка, хидроцефалия; ~ on the knee мед. хидартроза на коляното; вода в коляното; • bubbly ~ шег. шампанско; strong ~,~ of life ракия; to take (drink) the ~s пия минерална водя (за да се лекувам); in hot ~, in deep ~s загазил, натясно, в беда, на зор; in low ~ близо до разорение; in smooth ~ преуспяващ, “върви му като по вода”; to tread ~
1. плувам изправен;
2. тъпча на едно място; to write in (on) ~ преходен (мимолетен, краткотраен) съм; above ~ вън от опасност; ~ under the bridge (ам. over the dam) минало-заминало; нещо, което вече няма значение; to back ~
1. мор. греба назад;
2. ам. отстъпвам, не сдържам (удържам на) обещанието си; to hold ~ не пропускам вода; прен. (за теория, идеология и пр.) издържа (на) критика; логическа (последователна) е; to blow s.th. out of the ~ разбивам, сломявам, правя на пух и прах; to test the ~(s) опипвам почвата; to draw ~ in a sieve прен. преливам от пусто в празно, върша нещо безполезно (безсмислено); all ~ runs to his mill всичко му се удава, върви му изключително много; to draw ~ to o.’s mill привеждам примери в своя собствена полза; изтъквам се; to spend money like ~ имам широки пръсти, харча на поразия; to get ~ from a flint правя чудеса; to throw (pour) cold ~ on s.o. поливам някого със студен душ, обезкуражавам някого; действам някому отрезвително;
2. води; езеро; море, река; blue ~ открито море; ~s of forgetfulness прен. забвение; смърт; Лета; high ~ прилив, прен. кулминационна точка; in Home ~s във водите на метрополията; в свои териториални води (за кораб); by ~ по воден път, по море; с кораб (лодка); on land and ~ по суша и по море; to go on the ~ правя разходка по морето (реката); to keep (o.s., o.’s head) above ~ държа се над водата (и прен.); избягвам неприятности; преживявам; still ~s have deep bottoms, still (smooth) ~s run deep тихите води са дълбоки; like a fish out of ~ като риба на сухо;
3. водоем; резервоар;
4. воден разтвор; слюнка; пот; пикоч; red ~ кървава урина; to make ~ пикая; difficulty in passing ~ мед. задържане на урина; to bring the ~ to s.o.’s mouth възбуждам апетита на някого;
5. бистрота, прозрачност; diamond of the first ~ най-чист диамант;
6. блясък на коприна;
7. фин. акции, издадени без увеличение на основния капитал;
8. изк. = watercolour;
9. attr воден; ~ transport воден транспорт, транспорт по вода;

II. v
1. оросявам, мокря, намокрям, навлажнявам;
2. поливам, наводнявам, напоявам, поя; ходя (водя) на водопой, пия вода;
3. разреждам, разтварям във вода; ~ed wine кръстено вино; to ~ down the details смекчавам подробностите;
4. фин. номинално увеличавам капитала на;
5. уринирам; потя се; потичат ми лигите; насълзявам се; отделям вода; it made his mouth ~ потекоха му лигите;
6. мор. (за кораб и пр.) набирам вода;
7. (за локомотив) вземам вода;
8. текст. моарирам.


[´wɔ:tə¸ku:liη]
-cooling n водно охлаждане.
[´wɔ:tə¸pru:fiη]
-proofing n хидроизолация.
[´wɔ:təri¸teiniη]
-retaining adj водозадържащ, хидрофилен.
[´wɔ:tə¸si:ld]
-sealed adj снабден с водно (хидравлично) уплътнение.
[´wɔ:tə¸ski:ə]
-skier n човек, който кара водни ски.
[´wɔ:tə¸souk]
-soak v накисвам във вода.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.