Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info

Условия за ползване на сайта речник.инфо


Общи условия

Съгласяване с условията

С използване на формата за търсене на думи в речника се приема, че вие разбирате и се съгласявате с общите условия на сайта описани в тази страница.

Цел на сайта

Този сайт има за цел да предостави за свободно ползване комбиниран онлайн речник, който да бъде максимално удобен. Речникът се създава, подобрява и разширява от потребителите на сайта и единствено те носят отговорност за вярността на информацията. Думите на този сайт не се преглеждат от експерти в отделните области, затова не може да се гарантира доколко надежно са описани. Независимо от това ще бъдат положени големи усилия речникът да бъде изчистен от грешки.

Ограничаване на отговорността

Никой от разработчиците, администраторите, редакторите или което и да е друго лице свързано по някакъв начин с речник.инфо не носи отговорност за появата на невярна информация в този сайт, нито за последствията от нейното използване.

Видове думи

Думи

В този сайт под термина дума имаме предвид не само отделни думи, а и словосъчетания от две или повече думи разделени с интервали, тирета или друг разделител, както и съкращения и абревиатури.

Опасни думи

Този речник е различен с това, че в него ще бъдат въвеждани думи, които са жаргонни или се използват за обида. Опасните думи, не се извеждат във връзките със случайни думи и единствения начин да достигнете до страница с такава дума е ако преди това направите търсене по тази дума. Страниците с опасни думи са маркирани с предупредително съобщение.

Грешни думи

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се грешат при изписването им. При търсене на такава дума влизате в страница, в която има съобщение, че това е грешна дума и има препратка към правилно изписаната дума.

Медицински думи

Възможно е речник.инфо да съдържа медицински термини, но не дава каквито и да са гаранции за достоверността на описанието. Няма абсолютно никаква сигурност, че което и да е описание на заболяване или лекарствено средство е истинно, точно или актуално. Дори някое твърдение относно медикамент да е вярно, това не означава, че този медикамент е приложим за вас и вашето заболяване. Винаги се консултирайте с квалифицирано медицинско лице.

Промяна на условията

Промяна на условията за ползване

Условията за ползване на речника може да бъдат променяни по всяко време без известяване на потребителите на сайта. При добавяне на нови условия или при промяна на текущите ще бъде променяна датата в следващия параграф.

Последна промяна на условията за ползване

Последната промяна на тези страница беше на дата 07.04.2009 г. от 23:34 ч.