Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info

Реклама от rechnik.info

Цени за банерна реклама в rechnik.info валидни от 1 януари 2019г.
Посочените цени са за реклама от вида flat - плащане за позиция на месечна база. Цените са за 100% ротация - показване само на вашия банер на избраната позиция. Можем да предложим по-нисък процент ротация, като това ще намали цената. Има и отстъпки за предплащане.

 
Рекламна позиция 1

Позиция 1 (flat)

Цена 440лв на месец

Банер с размер 728x90 пиксела горе вдясно под заглавието и над менюто.
Показва се на всички страници на сайта rechnik.info (без секция Блог).

Рекламна позиция 2

Позиция 2 (flat)

Цена 340лв на месец

Банер с размер 250x250 пиксела вдясно.
Показва се на всички страници на сайта rechnik.info, включително секция Блог.

Рекламна позиция 3

Позиция 3 (flat)

Цена 280лв на месец

Банер с размер 468x60 пиксела ляво под карето за Facebook.
Показва се на всички страници на сайта rechnik.info (без секция Блог).

Рекламна позиция 4

Позиция 4 (flat)

Цена 280 лв на месец

Банер с размер 728x90 пиксела долу.
Показва се на всички страници на сайта rechnik.info (без секция Блог) в дъното на сайта горния банер.
 

Заб. Всички посочени цени са в български лева и без включен ДДС.
Цените са посочени за 100% ротация на банера - зарежда се при всяко зареждане на страницата.

 

Посещения и аудитория

Месечни посещения на rechnik.info по данни на Goolge Analytics към 25 януари 2019г., като това е само органичен трафик (от Google без реклама). През месец ноември 2018г. е достигнал 546374 уникални посещения - за един месец над половин милион различни души са посетили сайта. Тази графика е за период над две години, като точките представят месечни стойности.
Посещения на rechnik.info до декември 2018


Според Goolge Analytics за месец ноември 2018г. сайтът rechnik.info има общо 578726 уникални посещения и 1319057 преглеждане на страници (импресии). Дневните посещения са между 20000 и 32000. Тази графика е за период от един месец, като точките представят дневни стойности през месеца.
Посещения на rechnik.info за ноември 2018


Старо измерване за сравнение:

Според Goolge Analytics към 9 декември 2017г. за последните 30 дни сайтът rechnik.info има 460184 уникални посещения и 977764 преглеждане на страници (импресии). Тази графика е за период от един месец, като точките представят дневни стойности през месеца.
Посещения на rechnik.info за декември 2017

Старо измерване за сравнение:

За сравнение към 1 май 2015г. за един месец сайтът rechnik.info има 307220 уникални посещения и 611566 импресии (зареждане на страници).
Посещения на rechnik.info за април 2015

 

Демографско разпределение

Около 65% от посетителите са жени и около 35% са мъже.
Най-голямата възрастова група посетители е на възраст от 25 до 34 години, следващата възрастова група са хора от 35 до 44 години, следва група от 18 до 24 години и група от 45 до 54 години.

Условия за ползване на услугата

За всеки клиент рекламодател се приема, че е запознат и приема тези условия. Те имат силата на договор между двете страни. Преди да поръчате реклама трябва да потвърдите, че сте прочели и се съгласявате с тези условия, като ни изпратите имейл. След получаване на плащане и одобрение на рекламните материали, ние активираме вашата реклама и връщаме имейл с фактура. Ако рекламата има предплатен период пишем точна дата, до която е предплатено.

Може да следите излъчванията на вашия банер през ваша банерна система или през наша система за отчитане на показвания и кликове. Ако изберете да ползвате наша система това оскъпява офертата с 10% от цената. След поставяне на банерите ще получите от нас парола за достъп до статистика, в която по всяко време, ще можете да гледате посещенията на сайта през банера, както и броя импресии.

 

Условия за реклама

При flat таксуване (твърда цена на месец) предплащате цялата сума предварително. Минимална сума за реклама 100лв на месец.
При CPM начин на таксуване, след като изберете позиция, правим медия план за излъчване на банера, по който се извършва плащането. Отчитайки броя на среднодневните посещения ние изготвяме план, така че вие получавате бонус импресии за почти всеки от дните на месеца. Това означава, че след изчерпване на броя дневни импресии, за които сте платили вашия банер няма да спре да се показва, а ще получите безплатни показвания, които може да видите през админ панела на системата за статистики.
Заб. Това важи, когато сте закупили позицията на 100%, при по-малък процент ротация се поставя дневен лимит, който е процент от среднодневните импресии, като отново са предвидени бонус импресии на дневна база.

Одобряване на банер

Ако имате нужда от изработка на банер, ние можем да ви изработим такъв срещу 60 лв на банер. Време за изработка до 10 работни дни.
Ако рекламните материали се осигуряват от вас, всеки банер трябва да бъде одобрен преди да бъде публикуван. Това включва одобрение на графично изображение, рекламни послания, URL към страница от сайта, текстове в посочената страница, както и целия сайт към който сочи банера. Одобряват се и техническите параметри, като тип на файла, големина на изображението, размера на файла, бързина на смяна на изображенията при анимиран банер и др. Не извършвайте плащане преди да изпратим потвърждение, че банера е одобрен. При всяка промяна, банера трябва да бъде одобрен повторно. Време за одобрение до 3 работни дни.

Отстъпки за реклама при предплащане

При предплащане на 2 месеца получавате 3 дни безплатно.
При предплащане на 3 месеца получавате 10 дни безплатно.
При предплащане на 6 месеца получавате 1 месец безплатно.
При предплащане на 12 месеца получавате 3 месеца безплатно.
Заб. Тези отстъпки са в сила, само когато сте наели позиция на 100%.


Оскъпяване на реклама

+60% за политически реклами.
+50% за банер с размер на файла над 100KB. Не се приемат банери над 250KB.
+10% за осигуряване на статистика за посещенията от наша банерна уеб система с осигурен достъп.

 

Забранени реклами

Не се приемат рекламни материали, които водят до сайтове, които нарушават законите на страната.
Не се приемат реклами, които сочат към сайтове за възрастни (еротични, сайтове за залагания, сайтове за печелене на пари от интернет и др).
Рекламните материали не трябва да съдържат информация или изображения, които накърняват по какъвто и да начин интересите на потребителите или конкурентите, включително чрез нарушаване на право на интелектуална собственост, нелоялна конкуренция и други неморални практики.
Отговорността за тези банери е на рекламодателя. Дори банер да е бил одобрен, при оплакване ние си запазваме правото да спрем подобни реклами по всяко време и предплатените суми не се възстановяват. Единствено може да се ползват за друга реклама.

Технически въпроси

Приемат се банери с посочените в позициите размери, като тип на файла може да бъде gif, jpg или png. Банерът трябва да бъде 100KB или с по-малък размер на файла. Не можем да гарантираме непрекъсваемостта на услугата. Ако възникнат технически затруднения и има прекъсвания на излъчването на банерите, ще удължим периода на рекламата с толкова, с колкото е било прекъсването.
Не се възстановяват суми дори, ако банерите промотират събитие, което е фиксирано с определена дата и поради технически трудности, банерите не са били излъчвани преди тази дата. Предплатената сума може да изразходвате по всяко време с друг банер или да предоставите на друг рекламодател, който не нарушава тези правила.

Прекратяване и промяна на реклама

Ако рекламодател реши да прекрати своя реклама, времето за реакция от наша страна е 2 работни дни. Не се възстановяват предплатени суми. Оставащите предплатени дни може да ползвате по-късно или с друг банер. Имате право на едно безплатно спиране и повторно пускане в рамките на 30 дни от пускането на рекламата. За повторно спиране или пускане на банер, дължите такса от 20лв за всяко едно действие. За промяна на банер извън предварително договорен и одобрен банер, таксата е 50лв за всяка промяна, като имате право на една промяна на реклама на месец. Преди да бъде пуснат нов банер той трябва да бъде одобрен.

Запазваме си правото да променяме дизайна на сайта rechnik.info и размерите на позициите за реклама, като при това ще уведоми рекламодателите не по-малко от 10 (десет) работни дни преди това и ще предоставим друга рекламна площадка на същата страница и при същите условия.

Финансови условия

Всички цени са посочени без ДДС. Във фактурата издадена от нас се начислява ДДС в съответствие със Закона за данъка върху добавената стойност.
Всички цени подлежат на допълнителни договаряния при големи пакети за институционални рекламодатели и рекламни агенции.
Приемат се плащания САМО по банков път. Фирмата е регистрирана по ДДС.
Издаваме данъчни фактури до 3 работни дни след плащане по проформа фактура и изпращаме издадената фактура по пощата.
До 3 работни дни от получаване на плащането и след одобрение на рекламните материали, ще стартираме вашата банерна реклама. За начало на кампанията се счита датата и часът, в който рекламата е активирана и започне да се излъчва.

 

Реклама във Facebook страницата на rechnik.info

Можем да ви предложим рекламни съобщения придружени с подходяща снимка във Facebook страницата ни Речник на думите в българския език. Приема се максимално по 1 рекламно съобщение на ден общо от всички рекламодатели. Ако има чакащи съобщения за публикуване от други рекламодатели те се подреждат на опашка, като целта е да няма повторение от един рекламодател в два съседни дни. Цена за първото съобщение 30 лв без ДДС. За повече информация, моля свържете се с нас.

За контакт

За всякакви въпроси за реклама използвайте нашия имейл (изписан в горния десен ъгъл) или телефон 088 7972157.