Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

touch

 

Английско-Български речник

touch [tʌtʃ]

I. v
1. докосвам (се до), допирам (се) до; долепен съм (до); в съприкосновение съм (с); пипам; докосвам леко (клавиши), дръпвам леко (струни); to ~ o.’s hat to s.o. поздравявам някого, като докосвам шапката си; to ~ a match to запалвам с кибрит; to ~ land мор. стигам до земя (суша); слизам на сушата; I wouldn’t ~ him with a barge-pole (a pair of tongs) не искам да имам нищо общо (вземане-даване) с него, не искам да контактувам; to be ~ed by the King ист. бивам докоснат от краля (с вярата, че ще бъда излекуван от скрофула); ~ wood! чукни на дърво! to ~ pitch прен. мърся си ръцете (при нечестна сделка);
2. слагам в устата си, вкусвам, хапвам, ям, пия (обикн. отрицателно); I never ~ wine не слагам вино в устата си, не пия; I haven’t ~ed food all day нищо не съм сложил в устата си (не съм ял) цял ден;
3. стигам до, допирам се до, гранича с; to ~ bottom стигам (стъпвам на) дъното (при плуване и пр.); прен. стигам до най-ниското ниво; изпадам много ниско (морално); the winds ~ed storm-force силата на вятъра граничеше с ураган; to ~ the spot правя (намирам) точно това, което е нужно; имам нужния ефект (въздействие);
4. меря се с, сравнявам се с; no one can ~ him in никой не може да се мери с него (той няма равен на себе си) в;
5. засягам, интересувам, свързан съм с, имам общо с; имам ефект (оказвам въздействие) върху, действам; this question ~es you nearly този въпрос ви засяга отблизо; he just ~ed (on) this question той само засегна (спомена) този въпрос;
6. трогвам, (раз)вълнувам; засягам, накърнявам (честолюбие и пр.); to ~ to the heart трогвам дълбоко; to ~ to the quick засягам дълбоко, жегвам; to ~ s.o. on a raw (tender) spot, to ~ s.o. home (on the raw) засягам някого на болното място, настъпвам по мазола;
7. попарвам (за слана и пр.); повреждам малко; the plants are ~ed with the wind растенията са малко повредени (пострадаха) от вятъра;
8. главно pp леко оцветявам; размесвам; придавам оттенък; the sky was ~ed with gold (pink) небето имаше златист оттенък (розовееше); religion ~ed with superstition вяра, размесена със суеверие;
9. sl измъквам пари (назаем или безвъзмездно) (от някого); he ~ed me for a pound той ми изкрънка една лира;
10. получавам, вземам, печеля (надница и пр.);
11. изпитвам (сплав) с пробен камък; слагам печат на изпитана сплав;
12. пипам, присвоявам си (чужди пари и пр.);
13. (само в pp) луднал, мръднал е; the guy is ~ed този е нещо мръднал, полудял е, откачил;
14. геом. допирам се, допирателен съм;
15. мед. палпирам, изследвам мануално;


[´tʌtʃ¸taip]
-type v пиша на машина без да гледам клавишите.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.