Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

price

 

Английско-Български речник

price [prais]

I. n
1. цена, стойност; cost ~ костуема цена, себестойност; cash ~, ~ in cash цена в брой; trade ~ фабрична цена; цена на едро; break-up ~ цена, на която се продава имуществото на фалирала фирма; knock-down ~ (rock-bottom ~) най-ниската възможна цена; under ~ под обикновената цена; one-~ store магазин, където всичко се продава на една цена; what ~ is, what is the ~ of? колко струва, каква е цената на? I haven’t got the ~ of a cup of tea нямам (достатъчно) пари за една чаша чай; at any ~ на всяка цена; непременно, въпреки всичко; not at any ~ на никаква цена, за нищо на света, в никакъв случай; at a ~ разг. и прен. ако си готов да платиш срещу нещо; to pay a high ~ прен. плащам скъпо за; of great ~ ост. много ценен, с голяма стойност; above (beyond, without) ~ безценен, неоценим, цената му няма; to set (put) a ~ on определям цена на; to set (put) a ~ on s.o.’s head определям награда за залавянето или убиването на някого; to set at no ~ никак не ценя, за нищо не зачитам;
2. сп. съотношение, курс (при обзалагане); long (short) ~ голяма (малка) разлика в отношението; what ~ my chances of being appointed? разг. какви са изгледите да ме назначат? what ~ my new bike? sl как ти се вижда новото ми колело? what ~ his theories now? ирон. колко струват сега теориите му? къде му останаха сега теориите?

II. v
1. определям цена на, оценявам; to be ~d at five shillings продавам се за 5 шилинга; to ~ s.th. (o.’s services) out of the market поставям толкова висока цена, че никой да не може да си я позволи;
2. запитвам за цената на;
3. ценя; преценявам; to ~ high ценя високо; to ~ low не ценя.


[´prais¸sensitiv]
-sensitive adj
1. който може да повлияе върху цената (на акции, имот и пр.);
2. който се влияе от цената (за купувач).

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.