Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

other

 

Английско-Български речник

other [´ʌðə]

I. adj друг; the ~ world оня свят; the ~ one другият; the ~ night миналата нощ, оная нощ; ~ things being equal при равни други условия; I do not wish him ~ than he is харесвам го такъв, какъвто си е; every ~ day през ден, всеки втори ден; he is far ~ from the boy I knew той е съвсем различен от момчето, което познавах;

II. pron друг, някой друг; s.o. or ~ някой си, който и да е; no ~ than някой друг освен; one or ~ of us някой от нас (който и да е); some day (time) or ~ някой ден, по някое време; рано или късно; you are the man of all ~s вие сте най-подходящият човек; each ~ един друг, един другиму;

III. adv иначе, другояче; I could not do it ~ than не можах да го направя по друг начин, освен.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.