Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

next

 

Английско-Български речник

next [nekst]

I. adj
1. съседен, най-близък; следващ, следен (по време и място); the ~ house (the house ~) but one къща до съседната, през една къща; the week after ~ по следващата седмица, след две седмици; ~ summer следващото (другото) лято; by Monday ~ go другия петък; in the ~ place второ, после, след това; ~, please следващият, моля; your turn ~ сега е вашият ред; he is ~ before (after) me той е пред (след) мен;
2. втори, най-близък (по качество, големина и пр.); the ~ larger (smaller) size един номер по-голям (по-малък); the ~ town to London in size вторият по големина град след Лондон; the ~ best thing would be щом не можеш да направиш (да имаш) това, то тогава най-добре е ...;
3. юрид. най-близък (за родство и пр.); ~ of kin най-близки родственици; ~ friend застъпник, законен попечител (който защитава интересите на недееспособен при процес);
4.: ~ to 1) до, в съседство с; 2) почти; I knew ~ to nothing about him не знаех почти нищо за него; there is ~ to no evidence няма почти никакви доказателства;

II. adv
1. после, след това; ~ came his sister после дойде (вървеше) сестра му; what shall we do ~? после (след това) какво да правим? what ~? разг. а по-нататък? е и какво? he is Irishman first, critic ~ той е преди всичко ирландец, после критик; I like Paris best and Rome ~ най-много ми харесва Париж, после Рим; what ~! какво ли още не може да очаква човек! какво ли още ще измислят хората!
2. следващият (другият) път; пак; when I meet him ~ когато го срещна пак (следващия път); when will you ~be in London? кога пак ще бъдеш в Лондон?

III. prep до, близо до, в съседство с; she sat ~ the fire тя седеше до огъня; she loves me ~ her daughter тя ме обича почти като дъщеря си; the thing ~ my heart това, което ми е най-скъпо (най-близко до сърцето);

IV. n следващ, най-близък (в елипт. изрази с изпуснато съществително, което се подразбира); the ~ to arrive was Bill следващият, който пристигна, беше Бил; look forward to his ~ очаквайте следващата му книга.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.