Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

more

 

Английско-Български речник

more [mɔ:]

I. adj (сравн. ст. от much и many) 1. повече; още; над определен брой; he has ~ ability than his colleagues той е още по-способен от колегите си; no ~ than, nothing ~ than, not much ~ than просто, само, единствено; ~ than извънредно, необикновено, много; his debts are ~ than covered by his assets дълговете му спокойно се покриват от собствеността му; some ~ bread, please! още малко хляб, моля! give me as many ~ дайте ми още толкова;
2. добавъчен, допълнителен; two ~ planes were shot down още два самолета бяха свалени;

II. adv
1. повече; and ~ все повече и повече; all the ~ толкова повече (че); the ~ so as още повече че; you are rich but he is ~ so вие сте богат, но той е по-богат; he is ~ of a scientist than a lawyer той е повече учен, отколкото адвокат; there was ~ like a hundred than two hundred имаше по-скоро сто, отколкото двеста; to attend ~ to details обръщам по-голямо внимание на подробностите; ~ than a little немалко, много; ~ or less горе-долу, в известна степен, едно на друго, повече или по-малко; we saw no ~ of him вече не го видяхме; he is no ~ той не е между живите; the house is no ~ къщата вече я няма;
2. по-: служи за образуване на сравнителна степен на многосричните прилагателни и наречия: ~ beautiful по-красив;
3. още; once ~ още веднъж; never ~ никога вече; не повече;
4.: the ~ ... the ~ колкото по(вече)..., толкова по(вече); the ~ the better колкото повече, толкова по-добре; • he only does the ~ harm той нанася повече вреда (отколкото помага);

III. n
1. по-голямо количество, повече; what is ~ и при това, още повече; there remains no ~ but to thank you не остава нищо друго, освен да ти благодаря;
2. по-голям по ранг и пр.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.