Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

health

 

Английско-Български речник

health [helθ]
n
1. здраве; to be in (good) ~ здрав съм; to be in poor (bad) ~ не съм здрав; to be broken in ~ с разклатено здраве съм; in a delicate state of ~ (за жена) бременна; good ~! to your ~! наздраве! за ваше здраве!
2. здравеопазване; хигиена; public ~ обществена хигиена (здравеопазване); the ~ service здравна служба; ~ centre здравен център; детска консултация; ~ insurance застраховка срещу болест; the Ministry of H. Министерство на здравеопазването; ~ certificate медицинско свидетелство; ~ bill мор. свидетелство за санитарното състояние (на кораб), карантинно свидетелство; a clean (fowl) bill of свидетелство за удовлетворително (неудовлетворително) санитарно състояние (на кораб); ~ resort курорт;
3. тост, реч на празненство; наздравица; to drink (to) the ~ of пия за здравето на; to propose the ~ of s.o. вдигам тост (наздравица, чаша) за здравето на някого; to drink ~s пия (вдигам) наздравица.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.