Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

color

 

Английско-Български речник

color [´kʌlə]
ам. = colour.
[´kʌlə]
= colour

I. n
1. цвят, окраска; краска; багра; primary (secondary) ~s основни (съставни) цветове; to bе discriminated against on account of o.’s ~ подложен съм на расова дискриминация; off ~ 1) не с обичайния си цвят; бледен; 2) неразположен, без настроение (дух); 3) прен. неприличен, напристоен, вулгарен, нецензурен; 4) прен. съмнителен, не в ред; 5) долнокачествен (обикн. за скъпоценни камъни); непълноценен, недостатъчен; неизправен; дефектен, повреден; to see the ~ of s.o.’s money получавам пари от някого; to cast (put) a false ~ on s.th. представям нещо в лъжлива (невярна) светлина; in o.’s true ~s в истинския си образ (лик); some ~ of truth известна правдоподобност; нещо вярно, малка доза истина;
2. боя, краска; багрилно вещество, пигмент; food ~ оцветител за храна; box of ~s кутия с бои; to paint (represent, depict) in bright (dark) ~s обрисувам (представям) в светли (мрачни) тонове; to paint in true ~ представям (изобразявам) правилно (правдиво); to lay on the ~s too thickly прен. прекалявам, пресилвам, силно преувеличавам;
3. руменина, червенина; he has very little ~ пребледнял е; to lose ~ пребледнявам; to change ~ пребледнявам, почервенявам, “сменям си боята”; to gain ~ почервенявам, поруменявам, ставам розов; high ~ руменина, червенина (по бузите);
4. обикн. pl знаме, стяг, флаг, пряпорец; salute the ~s отдавам чест на знамената; to call to (the) ~s свиквам под знамената, мобилизирам; to join the ~s постъпвам на военна служба, влизам в армията, нареждам се под знамената; with the ~s на действителна служба в армията; в действащата армия; to desert the ~ s воен. дезертирам; прен. изоставям започната работа; to come off with flying ~s връщам се (излизам) с развени знамена, прен. удържам пълна победа; ~ party адютант (охрана) на знамето; to lower (strike) o.’s ~s предавам се, признавам се за победен; покорявам се; to nail o.’s ~s to the mast прен. открито изразявам (защитавам) своето мнение; упорствам, не отстъпвам; присъединявам се безвъзвратно към някаква кауза; to sail under false ~s 1) мор. плавам под чужд флаг; 2) прен. представям се не за това, което съм; подвеждам другите; to show o.’s ~s разкривам истинските си намерения (планове), откривам картите си; to stick to o.’s ~s държа се твърдо, не отстъпвам, държа на своето, упорствам;
5. колорит, характерна особеност; style full of ~ колоритен (цветист, образен) стил;
6. предлог, претекст; прикритие; юрид. външно (привидно) основание; under the ~ of под предлог на; под прикритието на; to give (lend) ~ to правя правдоподобен, потвърждавам, оправдавам;
7. муз. тембър; колорит;
8. индивидуалност; вид, характер, особеност;
9. pl цветни (не черни) платове; to dress in ~s обличам се в ярки цветове;
10. мор. церемония при вдигане и сваляне на знаме;
11. мин. следа (частица) от злато;
12. pl отличие, награда; win o.’s football ~s спечелвам футболни отличия;
13. attr цветен; свързан с цвят; ~ TV цветен телевизор; ~ photography цветна фотография, хромофотография; ~ prejudice расова дискриминация;

II. v
1. оцветявам, обагрям, боядисвам; to ~ in a drawing оцветявам рисунка;
2. прен. украсявам; изопачавам, преиначавам; an account ~ed by bias разказ, изпълнен с предубеждения; these facts are improperly ~d тези обстоятелства (факти) са изопачени;
3. получавам цвят; поруменявам, почервенявам; изчервявам се (често с up); she ~ed with embarrassment изчерви се от неудобство.


[´kʌlə¸koudid]
= colour -coded adj ам. кодиран с цветове; белязан с различни цветове.
[´kʌlə¸fa:st]
= colour -fast adj оцветен устойчиво; който не пуска боя (за тъкан).
[´kʌlə¸fa:stnis]
= colour -fastness n устойчивост на цветовете.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.