Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

better

 

Английско-Български речник

better [´betə]
(ср. степен от good, well) I. adj
1. по-добър, по-подходящ;
2. по-голям; the ~ part по-голямата част, мнозинство, повече; • the ~ sort по-видни хора; the ~ classes висшето съсловие, буржоазията; the ~ hand предимство, преимущество, превъзходство; o.’s ~ half разг. съпруга, жена, невеста, булка, разг., ирон. благоверната; “половинка”; to be ~ than o.’s word правя повече, отколкото съм обещал; for ~ or worse за добро или за зло (лошо); каквото и да се случи; take for ~ or worse женя се, оженвам се, задомявам се, сключвам брак, прен. свивам гнездо; деля радости и скърби; to go one ~ отивам още по-далеч; надминавам, по-добър съм;

II. adv по-добре (и здравословно); по-хубаво, повече; all the ~ (so much the ~) толкова по-добре; none the ~ не по-добре, с нищо по-добре; he is none the ~ for it на него от това не му е по-леко, това не го ползва (не го топли), това не му върши работа; you’d be all the ~ for за вас би било добре (не би било зле); to think ~ of 1) променям мнението (решението) си, вземам друго решение; 2) съставям си по-добро мнение за; 3) разубеждавам се, разколебавам се, обезверявам се, променям мнението си; she came on every ride the ~ to instruct her pupils тя идваше на всяка езда, за да може по-добре да инструктира учениците си; to think all the ~ of имам още по-добро мнение за; to get ~ подобрявам се; I know ~ знам много добре, не можеш да ме излъжеш, не съм (толкова) глупав; never ~ разг. никога по-добре; ~ to do parents по-богатите родители; you had (you’d) (с inf без to)~ по-добре би било да; you’d ~ believe разг. можете да бъдете уверен; twice as long and ~ повече от два пъти по-дълго; ~ late than never по-добре късно, отколкото никога; (харесвам) повече; (предпочитам) пред; I like wine ~ than beer предпочитам вино пред бира;

III. n: o.’s ~s по-видни, по-високопоставени, по-възрастни хора; a change for the ~ промяна за добро; to get the ~ of надхитрям, изхитрям, изигравам, измамвам; побеждавам, вземам връх, надвивам;

IV. v
1. подобрявам (се), поправям (се); възстановявам се (здравословно);
2. надминавам, изпреварвам; превъзхождам, надраствам;
3.: to ~ o.s. постъпвам на по-добра работа; достигам по-високо положение; изучвам (се), школувам, добивам опит.


[´betə]
n човек, който се обзалага.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.