Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

about

 

Английско-Български речник

about [ə´baut]

I. prep
1. за, заради, относно, във връзка с;
2. около, край, в кръг около; she threw her arms ~ him тя го прегърна;
3. из, по, в района на; somewhere ~ the house някъде из къщата;
4. в, у, при; they sold all they had ~ them продадоха всичко, което имаха (у, в себе си); I had all the papers ~ me всички книжа (документи) бяха у мен;
5. около, към, приблизително; ~ midday към (къде, около) обед (пладне);
6. навсякъде в; the tools were strewn ~ the garden инструментите бяха разпилени навсякъде в градината;
7. с inf: готвя се, възнамерявам; to be ~ to go ей-сега тръгвам, готвя се да тръгна;
8. ост. ангажиран, зает с; what are you ~? какво правите (искате)? mind what you are ~! разг. внимавай! опичай си акъла! • go ~ your business! гледай си работата!; be quick ~ it! по-бързо! не се бави!

II. adv
1. наоколо; навсякъде; тук-там; в кръг, околовръст; the papers are lying somewhere ~ документите са някъде тук; a mile ~ на една миля околовръст (в кръг от една миля);
2. приблизително, горе-долу; почти; you are ~ right в общи линии си прав; it is ~ time време е; much ~ the same горе-долу същото;
3. назад; в обратна посока; ready ~! мор. готови за обръщане; ~ face ам. кръгом; ~ turn кръгом;
4. отново в действие; to be up and ~; out and ~ възстановен след болест, отново съм на крака; to come ~ случва се; turn and turn ~ отново и отново; • ~ East разг. правилно, вярно; what is he ~ какво има той предвид, какво цели той; Is he ~? наблизо ли е?; to lie ~ търкалям се; all ~ навсякъде; to bring ~ осъществявам;

III. v мор. променям курса, лавирам.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.