Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

труд

 

Тълковен речник

трудът, труда, мн. трудове, (два) труда, м.
1. Само ед. Целесъобразна човешка дейност, свързана със създаване на материални и духовни ценности. Умствен труд. Разделение на труда.
2. Само ед. Работа, занятие, занимание. Нощен труд. Заплащане според труда.
3. Само ед. Усилие, напрежение. Туристите с труд вървяха по стръмната пътека.
4. Само ед. Резултатът от работа и полученото за нея. Живее от моя труд.
5. Научна работа; книга, публикация. Научни трудове.
• Давам/дам си труд. Полагам усилия, старая се да направя нещо.
• Сизифов труд. Тежък, но безплоден труд.
• Не си струва труда. Не заслужава, излишно е, няма смисъл.

Синонимен речник

(същ.) работа, дело, занимание, занятие
(същ.) усилие, умора, грижа, трудност, мъка, напрежение
(същ.) тегота, главоболие
(същ.) продукт, произведение
(същ.) безпокойство, вълнение, неприятност, тревога, затруднение, беля, опасение, обърканост
(същ.) съчинение, творба, творчество
(същ.) усилия, тежка работа
(същ.) старание, усърдие

Българо-Английски речник

labour
work (и научно съчинение)
(безпокойство) trouble
крепостен ТРУД corvee, serf labour
умствен ТРУД mental/brain work
физически ТРУД manual labour
хора на умствения ТРУД вж. хора
тежък ТРУД hard work; toil
напразен ТРУД waisted/lost labour, wastedeffort
египетски ТРУД arduous labour, hard toil
сизифов ТРУД Sisyphean labour
ТРУД и работна заплата manpower and wages; labour and remuneration
охрана на ТРУД a labour protection
(съоръжения) safety devices
международно разделение на ТРУДа international division of labour
Международна организация на ТРУДа International Labour Organization. съкр. ILO
производителност на ТРУДа labour productivity; efficacy
без ТРУД without (any) difficulty/trouble/effort; hands down
без много ТРУД without much trouble; with hardly any trouble
постигам без ТРУД take things in o.'s stride
давам/правя си ТРУД да take the trouble to (c inf.), give o.s. trouble to, take pains to; trouble to; go to the trouble (of c ger.)
не си давам ТРУД take it easy; spare o.'s exertions
не си щадя ТРУД а spare no effort
това му е коствало много ТРУД it (must have) cost him a lot of trouble
много ТРУД си правите за мене I'm putting you to a lot of trouble/inconvenience
не си правете ТРУД don't trouble/bother
не сс струва ТРУДът it is not worth the trouble, the game is not worth the candle
живея от ТРУДа си live by o.'s labour
с ТРУД и постоянство всичко се постига work hard and you'll succeed

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.