Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

съста̀в

 

Тълковен речник

мн. състави, (два) състава, м.
1. Съвкупност от хора, предмети, които изграждат, образуват нещо цяло. Офицерски състав на армията. Концерт изнесоха няколко състава от страната.
2. Само ед. Вещества, които участват в смес или съединение. Химически състав.
3. Само ед. Съдържание, строеж и съотношение на частите на една съвкупност.

Синонимен речник

(същ.) кадри, щат, численост
(същ.) персонал, тяло, колегия
(същ.) съставяне, съединяване, учредяване, устройство

Българо-Английски речник

composition (и хим.); make-up
(структура) structure
(численост) strength
(на комисии и np.) members; membership
meamp. (на пиеса) cast
социален СЪСТАВ social structure/composition
личен СЪСТАВ personnel, staff
наличен СЪСТАВ available personnel/staff, staff available
воен. effectives
офицерски СЪСТАВ воен. (corps of) commissioned officers
войнишки СЪСТАВ soldiers
в СЪСТАВа на полка воен. on the strength
подвижен СЪСТАВ жп. rolling stock
влизам вСЪСТАВа на form/be a part of; be a member of; enter into the composition of
в пълен СЪСТАВ in a body; in full strength
съд в пълен СЪСТАВ а plenary session of a court
комисия в СЪСТАВ от пет души a committee of five; a committee consisting of five members
СЪСТАВ на престъплението юр. corpus delicti

Подробна информация от Wikipedia

Съставно именно сказуемо - Съставното именно сказуемо (или глаголно-именно сказуемо) е вид сказуемо.Образува се от глагола „съм“ и име – съществително, прилагателно или числително.
Състав на смес - Съставът на една смес може да се изрази по различни начини и с различни единици. Всеки един от тези начини може да има предимства в едни случаи и недостатъци в други.
Съставни страни в Обединеното кралство - Съставни страни в Обединеното кралство (на английски: constituent countries of the United Kingdom), или по-често само страни в Обединеното кралство (countries of the United Kingdom), е терминът, който се използва, за да се опишат Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия - 4-те съставни части на Обединеното кралство.
Съставно число - Съставното число е естествено число, което се дели на поне едно цяло число, освен на себе си или на единица.
Съставна структура на работата - Съставна структура на работата или дърво на задачите е разбивка на задачите в рамките на един проект. Най-често се изобразява във формата на дървовидна диаграма, в която проектът е корена, а всеки връх има за деца заданията, които го съставляват като компоненти.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.