Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

нос

 

Тълковен речник

носът, носа, мн. носове, (два) носа, м.
1. Орган на обонянието, разположен върху лицевата част на главата.
2. Предна част на плавателен съд или самолет. Носът на лодката опря о брега.
3. Вдадена във водата суша. Скалист нос. Нос Калиакра.
• същ. умал. носле, мн. нослета, ср. (в 1 знач. ).
• Гръцки нос. Правилен нос, който се явява като продължение на наклона на челото.
• Виря нос. Надменен съм; възгордявам се, надувам се.
• Водя за носа. Командвам, управлявам някого.
• Изкарвам през носа. Отмъщавам си за нещо, причинявам неприятности.
• Не си подавам носа (навън). Не излизам никъде.
• Пъхам си носа (някъде). Меся се, където не трябва, проявявам неоправдан интерес.
• Под носа ми е. Много е близко.

Библейско тълкуване: Няколко израза в Писанията, са дошли в употреба, от това, че гневът често се показва от разширени ноздри, от запъхтяно дишане, а при животните от пръхтене - 2Цар. 22:9; Йов. 39:20; Пс. 18:8. Златни брънки закачени за носът, или за лявата ноздра, са били украшение на жените в старо време, както сега са обеците или колелцата - Пр. 11:22; Ез. 16:12. Виж Обеца. И през носовете на животни, е имало обичай да прокарват брънки, чрез които да ги водят където си искат; и от ново-открити образи в Ниневия, се показва, че по същия начин асирийците, са постъпвали с пленниците си - 4Цар. 19:28; Ез. 38:4. Виж Ниневия.

Българо-Английски речник

1. nose; sl. beak, nozzle, pecker
орлов НОС hawknose
чип НОС turned-up/tip-tilted/snub nose
НОС като копчета blob of a nose
НОС като патладжан a bulbous nose, a bottle-nose
НОСът ми тече have a running nose, о.'s nose runs
НОСът ми е запушен my nose is blocked
кръв ми тече от НОСа my nose is bleeding
говоря през НОСа си speak through o.'s nose; speak with a twang, nasalize
хващам за НОСа take by the nose
говоря под НОСа си mumble under/below o.'s breath
навирвам НОС turn up o.'s nose, cock o.'s nose, put on airs
не виждам по-далече от НОСа си not see further than o.'s nose, not see an inch before o.'s nose
водя някого за НОСа lead s.o. by the nose
тръшвам/блъсвам вратата пред НОСа на някого slam the door in s.o.'s face
не си показва НОСа навън he never pokes his nose out of the house
изкарвам някому нещо през НОСа make s.o. pay through the nose for s.th.
през НОСа ще ти излезе you'll pay through the nose (for it); you'll have the devil (and all) to pay
правя дълъг НОС cock a snook, thumb o.'s nose (на at)
не овесвам НОС carry a stiff upper lip
правя нещо под НОСа на някого do s.th. under s.o.'s nose
под НОСа ми е it is (right) under my nose
грабнаха ми го под НОСа they took/snatched it from (right) under my nose
автобусът замина под НОСа ми I missed the bus by a whisker
провисвам/клюмвам НОС pull a long face, be crestfallen
пъхам/муша навирам/завирам/тикам си НОСа в нещо poke o.'s nose into s.th.. pry into s.th.
пъхам си НОСa в чужди работи poke o.'s nose into other people's affairs, meddle with other people's affairs
не си пъхам НОСа в чужди работи keep o.'s nose out of other people's affairs
забивам си НОСа в книгата pore over a book
2. (на обувка) toe
3. (на кораб) bow, head, prow
4. геогр. cape, promontory, foreland, (малък) gore

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.