Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

во̀дя

 

Тълковен речник

водиш, мин. св. водих и водих, мин. прич. водил и водил, несв.
1. Какво/кого. Карам това, което може да се движи (човек, животно), да върви след мене или заедно с мене. Водя кон. Водя овцете на паша. Водя го за ръка.
2. Какво. Предвождам. Кой ще води колоната?
3. Кого. Завеждам; вземам със себе си да ме придружава. Пак трябва да го водя на лекар. Искаш ли да те водя на кино• Водиха ни на разходка.
4. Какво/кого. Ръководя, насочвам, извършвам, осъществявам. Водя събранието. Водя телевизионно предаване. Водя обучението по български език. Водя интервюто. Водя преговори.
5. Към/до какво. Предизвиквам. Това не води до нищо добро.
6. Отвеждам, достигам. Накъде води тая врата• – водя се.
1. Ръководя се, съобразявам се, ориентирам се. Водя се по нейния акъл. Ако се водите по трамвайната линия, ще стигнете до хотела. Винаги съм се водил от убеждението, че моралът е най-важното.
2. Разг. Само мн. Вървим заедно, прекарваме много време заедно. Все заедно се водят. Те се водят вече десет години.
3. Разг. Смятам се, числя се. Води се гардеробиерка, а е машинописка. Стаята се води кухня, но я използваме като спалня.
• Водя за носа (някого). Разг. Подчинявам на волята си, командвам. Остави се да го водят за носа.
• Ни се води, ни се кара. Разг. Много е опърничав.

Синонимен речник

(гл.) развеждам, карам, разкарвам, съпровождам, закарвам, докарвам, довеждам, изкарвам, извеждам, отвеждам, завеждам
(гл.) напътвам, направлявам, насочвам, упътвам, повеждам, предвождам, управлявам, ръководя, ориентирам
(гл.) въвеждам
(гл.) ескортирам
(гл.) нося, донасям
(гл.) командувам, дирижирам
(гл.) следвам, провеждам, прокарвам, прилагам

Българо-Английски речник

1. lead, conduct
ВОДЯ за ръка/за ремък/слепец/кон lead by the hand/about on a lead/a blind man/a horse
ВОДЯ за носа прен. lead by the nose
ВОДЯ пленник под стража conduct a prisoner under escort
(за път и пр.) lead (към to, on to)
(за врата, коридор и пр.) open (към into, on to)
накъде води тоя път? where does this road lead (to)? ВОДЯ към пропаст прен. lead to the abyss
не ВОДЯ към никъде и прен. lead nowhere
тая врата води към градината that door opens on to/gives-on the garden
2. (завеждам) take
(довеждам) bring
ВОДЯ на лекар/на кино take to a doctor/to the cinema
ВОДЯ на разходка take out for a walk
3. (предвождам) lead; take the lead; be/stand in the lead
ВОДЯ войска lead an army
4. (ръководя) guide, direct
(обучение) conduct
ВОДЯ съдбините на guide the fortunes of
ВОДЯ преговори conduct negotiations
5. (борба, война) wage, carry on, conduct
ВОДЯ война с wage war on
ВОДЯ борба срещу wage a struggle against
6. (дневник, бележник, протокол, сметки) keep
ВОДЯ търговски сметки/стенографски бележник/картотека keep business accounts/shorthand notes/a card-index
ВОДЯ бележки при лекция take (down) notes of/at a lecture
7. (разговор, преговори) carry on, hold
ВОДЯ преговори carry on/conduct negotiations, negotiate
ВОДЯ спор carry on a dispute
8. (дело) sue (at law), bring/conduct a lawsuit (срещу against)
9. (политика) carry on, pursue
ВОДЯ умерена/твърда политика steer a middle/a steady course
ВОДЯ пропаганда carry on/conduct propaganda
10. (живот) lead, live
ВОДЯ редовен живот lead a regular life; keep regular hours
ВОДЯ прост живот live a simple life
11. (женен съм за) be married to
ВОДЯ сестрата на Х be married to the sister of X
ВОДЯ ce
12.ВОДЯ се по go by, take pattern by
(следвам) follow
ВОДЯ се по упътвания go by/follow directions
добро правило, по което да се води човек a good rule to go by
ВОДЯ се по модата follow the fashion
ВОДЯ ce по някого follow s.o.'s lead
ВОДЯ се по ума на някого follow s.o. blindly
ВОДЯ се по усета си follow o.'s nose
13. ВОДЯ се като figure as
14. ВОДЯ се (женен съм за) be married (с to)
15. ВОДЯ се (състоя се, за занимания) be held
ВОДЯ (при състезания) lead, take (up) the running
ВОДЯ с един гол сп. be one goal up
води се следствие an inquiry is in progress
делото още се води the suit is still pending
водят се (за преговори и пр.) go on, proceed
лесно се води he is easily influenced/led
ни се води, ни се кара be kittle-cattle; be a difficult/an i n tractable person to deal with
ВОДЯ сражение fight an action/a battle
ВОДЯ към прен. lead/be conducive/be a stepping-stone to

Подробна информация от Wikipedia

Водянкови - Водянкови (Hydrocharitaceae) е семейство покритосеменни растения от разред Alismatales. То включва около 100 вида водни растения, разпространени по целия свят, главно в тропиците.
Вода - Водата е химично съединение, което при стайна температура представлява прозрачна течност без мирис и цвят.
Водород - Водородът е химичен елемент, отбелязван със символа H и има атомен номер 1 в периодичната система. С атомна маса 1,00794 u той е най-лекият химичен елемент, а неговата едноатомна форма (H) е най-разпространеното химично вещество, формирайки около 75% от барионната маса на Вселената.
Воден - Во̀ден (на местния говор Водин), (изписване до 1945 година Воденъ, на гръцки: Έδεσσα, Ѐдеса, до 1923 година Βοδενά, Водена̀, на турски: Vodina) е един от най-красивите градове в Северна Гърция (Егейска Македония), разположен на около 90 километра западно от Солун, главен град на дем Воден, с 18 250 жители (2001).
Водороден показател - Водородният показател, pH (на български е прието да се произнася като пе ха) е измерител за киселинността или алкалността на даден воден разтвор.
Водорасли - Талусните растения, още водорасли (на латински: Algae, в ед. ч. водорасло), са група нисши растения, обединяваща няколко подгрупи спорови растения, между които няма родствена връзка.
Водни кончета - Водните кончета (Odonata) са разред хищни насекоми с непълно превръщане. Те са сравнително големи с издължено тяло, силно подвижна глава, големи фасетни очи и два чифта прозрачни крила с гъсти мрежести жилки.
Водоснабдяване - Водоснабдяването на населените места, промишлени и селскостопански обекти се осъществява от изградена водоснабдителна система.
Вояджър 1 - Вояджър 1 (на английски: Voyager 1) е автоматичен космически апарат, изследвал външните части на Слънчевата система.
Воденчани - Воденчани (на гръцки: Εδεσσαίοι, Едесеи) са жителите на град Воден, на гръцки Едеса, Егейска Македония, Гърция.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.