Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

wrong

 

Английско-Български речник

wrong [rɔη]

I. adj
1. погрешен; не който трябва, друг, неподходящ; on the ~ track на крив (погрешен) път; ~ fount (съкр. w.f.) буква от друг шрифт; the ~ side of a cloth опако на плат; ~ side out наопаки; ~ side up с главата надолу; on the ~ side of 40 прехвърлил четиридесетте; to get hold of the ~ end of the stick прен. разбирам (тълкувам) криво; to go down the ~ way (за храна) отивам в кривото гърло; to get out of bed on the ~ side ставам накриво (със задника нагоре); to get on the ~ side of s.o., ам. to get in ~ with s.o. навличам си нечия враждебност (неблагоразположение); to be barking up the ~ tree не се моля на когото трябва, не съм намерил човека;
2. неправилен, погрешен, неверен, крив, неправ; my watch is ~ часовникът ми не е верен; to be ~ греша, бъркам, лъжа се, заблуждавам се (in в); to get a name ~ сбърквам име;
3. нереден, осъдителен, неморален, лош; it is very ~ of him to ... много лошо прави, дето ...; there is nothing ~ about it в това няма нищо нередно;
4. не в ред, в лошо състояние; there is s.th. ~ somewhere нещо не е наред, нещо куца; I hope there is nothing ~ дано да не се е случило нещо лошо; what’s ~ with ...? какво му е лошото на (какво му липсва), какъв кусур има? защо да не?

II. adv неправилно, невярно, погрешно, криво, накриво, не накъдето трябва; to get it ~
1. изтълкувам погрешно; не разбирам правилно;
2. отговарям неправилно, давам неверен отговор; to go ~ сбърквам, сгрешавам; тръгвам по крив път (и прен.); не успявам, пропадам (за планове);

III. n
1. неправда, беззаконие; зло; to do ~ върша зло (неправда); to be in the ~ не съм прав, неправ съм, греша, лъжа се, заблуждавам се; two ~s don’t make a right злото не се поправя със зло;
2. несправедливост, злина, обида, оскърбление; to do s.o. a ~ постъпвам несправедливо с (нанасям обида на, онеправдавам) някого; to put in the ~ изкарвам крив, стоварвам вината върху; to right a ~ поправям зло (несправедливост);

IV. v
1. онеправдавам, постъпвам несправедливо (към), пакостя, напакостявам (на), вредя (на), увреждам;
2. несправедлив съм към, съдя погрешно, имам погрешно мнение за, приписвам погрешно лоши подбуди на.


[¸rɔη´hedidnis]
-headedness n инат; упоритост; своенравие; опърничавост.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.