Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

wrap

 

Английско-Български речник

wrap [ræp]

I. v (-pp-) 1. завивам (се), увивам, обгръщам, обвивам, загръщам (се), загъвам (често с up); to ~ up a parcel увивам пакет to ~ o.’s arms around прегръщам; to ~ (o.s.) up warmly загръщам (се), обличам се добре (с нещо по-дебело); ~ped in mist забулен в мъгла; ~ped in flames обгърнат от пламъци; ~ped in (a shroud of) mystery обвит в тайнственост; he ~s up his meaning in allegory той облича мисълта си (изразява се) в алегория;
2. прен. (главно в pp): to be ~ped up in погълнат съм, дълбоко съм заинтересуван от, посветен съм на; завися (изцяло) от; ~ped up in o.’s career погълнат изцяло от работата си (кариерата си); ~ped up in o.s. погълнат от себе си, затворен в себе си; ~ped up in thought вглъбен в мисли;
3.: to ~ up приключвам успешно, довеждам до успешен завършек;
4. припокривам (се), застъпвам се (over) (за дипли на дреха);
5. австр. разг. хваля, превъзнасям; • ~ up! sl imp млък! стига си плямпал!

II. n
1. (обикн. pl) обвивка, амбалаж;
2. дреха за намятане, наметало, мантел, пардесю, пелерина, шал, шалче, кърпа; a warm ~ по-дебела дрешка;
3. одеяло, черга (за завиване); under ~s покрит, потулен, пазен в тайна;
4. тех. бортова лента, борт (на гума);
5. sl край, завършек, точка;
6. австр. разг. хвалба; препоръка.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.