Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

would

 

Английско-Български речник

would [wud]
past от will 2 ;
1. спом. гл. за бъдеще време в миналото и условно наклонение; he said he ~ come той каза, че ще дойде; ~ it be ready, I wondered питах се дали ще бъде готово; it ~ be better би било (ще бъде) по-добре; a policeman ~ not live one year if he obeyed these regulations ако следваше тези инструкции, един полицай не би останал жив и една година;
2. изразява обичайно действие в миналото; he ~ sit gazing in the fire for hours той седеше с часове, втренчил поглед в огъня;
3. модален гл., който изразява
1. упорство: he ~n’t listen to me не иска да ме чуе;
2. желание: ~ it were otherwise! де да беше иначе! I ~ rather (just as soon) предпочитам;
3. вероятност; you ~n’t know him едва ли (няма откъде да) го познавате;
4. молба: ~ you come here, please бихте ли дошли насам, моля;
5. съвет: I ~n’t worry about it аз (на ваше място) не бих се притеснявал.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.