Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

while

 

Английско-Български речник

while [wail]

I. cj
1. докато, през времето, когато; ~ walking I often whistle като ходя често си подсвирквам; ~ he was here (~ here) докато той беше тук;
2. докато; а; макар и (че); the first two services are free, ~ the third costs 30 pounds първите две услуги (първите два пъти) е безплатно, а третата струва 30 паунда; ~ I agree about his brilliance, I still think he is rude съгласен съм, че е блестящ, но въпреки това смятам, че е груб;

II. n (кратко) време; момент; all the ~ през цялото време; a good (great, long) ~ доста време; a ~ ago (a little) ~ ago преди малко; in a little ~ скоро, ей сега, след малко; once in a ~ от време на време, рядко; (to stay) for a ~ (оставам) за малко за кратко; it is worth o.’s ~ струва си труда; to make it worth o.’s ~ възнаграждавам добре; подкупвам; between ~s междувременно, между другото, между другите работи; the ~ през цялото време;

III. v прекарвам неусетно, убивам (време) (обикн. ~ away).Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.