Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

tooth

 

Английско-Български речник

tooth [tu:θ]

I. n (pl teeth [ti:θ])
1. зъб; to have a ~ out вадят ми (вадя си) зъб; to be fed up (sick) to the back ~ with писнало ми е от, до гуша ми е дошло от; to cast (throw) s.th. in s.o.’s teeth обвинявам (упреквам) някого за нещо, натяквам някому за нещо; предизвиквам някого; in the teeth of въпреки; to have the wind in o.’s teeth мор. плувам срещу вятъра; to show o.’s teeth зъбя се, озъбвам се (и прен.); armed to the teeth въоръжен до зъби; to fight ~ and nail боря се ожесточено (с нокти и зъби); to be red in ~ and claw на нож съм, в остър конфликт съм; to say s.th. between o.’s teeth процеждам през зъби, “изсъсквам”; with set teeth със стиснати зъби; to be long in the teeth не съм вече млад; to have a sweet ~ обичам сладко; to cut o.’s teeth (doing s.th.) разширявам кръгозора си (вършейки нещо); “ошлайфвам се”, обигравам се; to pull (draw) s.o.’s teeth прен. обезвредявам някого; to escape by the skin of o.’s teeth едва отървавам кожата, едва се спасявам; to get o.’s teeth into s.th. заемам се здравата с нещо; to sink o.’s teeth into захапвам, ям; to s.o.’s teeth в очите (лицето) на някого; (wailing, weeping and) gnashing of teeth безпокойство, (прекалена) загриженост; вайкане, олелия; to grit o.’s teeth стискам зъби и продължавам; to grind o.’s teeth скърцам със зъби (от безсилие и яд); to lie through o.’s teeth лъжа безсрамно и нагло (като дърт циганин); to set s.o.’s teeth on edge дразня, лазя по нервите (на някого);
2. тех. зъб, зъбец; палец;

II. v
1. назъбвам, правя зъбци на (колело и пр.);
2. закачам се, скачам се, зацепвам се (за зъбци); разг. отнасям се с пълно презрение към някого.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.