Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

take

 

Английско-Български речник

take [teik]

I. v (took [tuk], taken [´teikn])
1. в комбинация със съществително, носител на цялостното значение на фразата: to ~ care внимавам, пазя се; грижа се за (of); to ~ a shower вземам душ, къпя се; to ~ a risk рискувам; to ~ heart окуражавам се; to ~ account of държа сметка за; to ~ advice приемам (вслушвам се в; потърсвам) съвет; to ~ aim прицелвам се; to ~ a dislike to намразвам; to ~ a nap дрямвам, поспивам; to ~ a turn 1) разхождам се, разтъпквам се; 2) променям се; to ~ a turn for the better подобрявам се; to ~ cover скривам се; to ~ effect давам резултат; имам въздействие; влизам в сила; to ~ exception to правя възражение срещу; to ~ heed (notice) of внимавам, обръщам внимание на; to ~ leave of сбогувам се с; to ~ leave of o.’s senses изгубвам си ума; to ~ notes водя си бележки; to ~ offence (umbrage) обиждам се; to ~ pains (trouble) старая се, полагам грижи (старание); to ~ part in участвам в, вземам участие в; to ~ pity on съжалявам се над, смилявам се; имам милост към; to ~ place става, състои се; to ~ pleasure in намирам удоволствие в, приятно ми е да (с ger); to ~ possession of завладявам; to ~ pride in гордея се с; to ~ rise произлизам, създавам се; to ~ sides вземам страна (при спор и пр.); to ~ wing отлитам; to ~ wind разчувам се;
2. вземам; to ~ in hand залавям се (заемам се) за; to ~ in tow тегля, влача с въже; стягам (някого);
3. водя, завеждам; ~ me to him заведи ме при него;
4. хващам, залавям; to ~ s.o. by the throat хващам някого за гушата; to ~ s.o.’s arm хващам някого под ръка; to ~ prisoner (captive) пленявам, вземам в плен; to ~ hold of хващам, сграбчвам; to ~ in charge (into custody) арестувам, затварям, задържам; to ~ in the act залавям на местопрестъплението; to ~ by surprise изненадвам; to ~ unprepared изненадвам, хващам неподготвен; to ~ at a disadvantage залавям (намирам, хващам) в неблагоприятно положение;
5. вземам, отнемам (време и пр.); изисквам, трябва ми, нужно ми е; he took (it took him) three years нужни му бяха три години; to ~ o.’s time over s.th. не бързам с нещо; it took four men to hold him бяха нужни четири души, за да го удържат; it ~s a clever man to do that за тази работа трябва ум, само умен човек може да свърши това; it ~s two to make a quarrel обикновено и в двете страни има вина; the work took some doing работата не беше лесна; it took some finding не беше лесно да се намери;
6. възползвам се от, използвам (възможност и пр.); to ~ o.’s chance възползвам се;
7. вземам, заемам (дума, идея и пр.) (from от);
8. вземам, приемам (подарък, предложение и пр.); taking one thing with another прен. едно върху друго; taking all in all общо взето; to ~ things as one finds them приемам нещата такива, каквито са; to ~ it from there действам според случая (без предварителен план); to ~ the rough with the smooth приемам и доброто, и лошото хладнокръвно; I’m not taking any ще има да вземаш! ще извиняваш! благодаря! he will not ~ no не приема отказ; I suppose we must ~ it at that предполагам, че трябва да го приемем така (да повярваме); ~ it from me! вярвай ми!; to ~ it easy не се вълнувам (тревожа); не бързам; to ~ it lying down приемам поражение без съпротива; прен. вдигам ръце; ~ it badly обиждам се, огорчавам се;
9. вземам, заемам; ангажирам, запазвам (място и пр.); to ~ a back seat прен. оставам в сянка; изгубвам значението (влиянието) си; to ~ the chair заемам председателското място, председателствам;
10. абониран съм за, получавам (купувам) редовно (вестник и пр.);
11. вземам, използвам (превозно средство); to ~ ship качвам се на кораб; to ~ horse ост. качвам се на кон, пътувам на кон;
12. вземам, поемам, тръгвам по (път и пр.);
13. предполагам, мисля, смятам, приемам; what time do you ~ it to be? колко мислите, че е часът? I ~ it that предполагам, че; let us ~ it that да предположим, че;
14. вземам; наемам, използвам (жилище, кола, работна ръка и пр.);
15. прескачам, преодолявам (препятствие и пр.);
16. вземам, получавам, спечелвам (диплома, награда и пр.); вземам, издържам (изпит); ~ it or leave it прави каквото искаш;
17. вземам, поемам (храна, въздух и пр.); ям, пия; to ~ o.’s meals храня се; do you ~ sugar in your tea? със захар ли пиете чая? I cannot ~ whisky не мога да пия уиски, не ми понася уиски;
18. разбирам, тълкувам; to ~ s.th. in the wrong way разбирам нещо неправилно; to ~ as a datum вземам, приемам за нула или начало; to ~ s.o. seriously вземам думите (постъпките) на някого насериозно; to ~ ill (amiss) обиждам се, разбирам (тълкувам) неправилно; I don’t know how to ~ him не знам как да го разбирам (как да разбирам думите му);
19. вземам (и при игри), превземам, завладявам (и прен.); to ~ by storm превземам с щурм; I was much ~n with the idea идеята много ми хареса;
20. занасям (to на, в); водя, завеждам, отвеждам (to на, в); откарвам (с кола и пр.);
21. поемам (отговорност, командване и пр.); ~ as read пренебрегвам (маловажни факти и пр.); to ~ the lead заставам начело, водя; to ~ the consequences (the punishment) поемам (понасям) последствията (наказанието);
22. измервам (температура, височина и пр.); to ~ reading отчитам данни (напр. от ск

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.