Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

table

 

Английско-Български речник

table [teibl]

I. n
1. маса; auxilliary ~ помощна, спомагателна маса; маса за инструменти; extension (draw, telescope) ~ разтегателна маса; collapsible ~ сгъваема маса; checking ~ изпитвателен (контролен) стенд; drawing ~ чертожна дъска, чертожна маса; jarring (joggling, jolting) ~ вибрационна маса; pendulum ~ люлееща се маса; roll ~ (и roller ~) ролганг; ролков път; ролков транспортьор; маса на ролки; rolling ~ маса на ролки; test ~ контролен (изпитвателен) стенд; tilting ~ наклоняема маса; trolley ~ маса (за сервиране) на колелца; welding ~ заваръчна маса;
2. трапеза; at ~ на масата; по време на ядене; to lay (set) the ~ слагам масата; to sit down to ~ сядам на масата (за да се храня); to wait at ~ прислужвам на масата (при ядене); the pleasures of the ~ хубаво ядене и пиене; to keep a good ~ храня се добре, готвя добре, винаги имам хубаво ядене вкъщи; ~ wine вино; ~ knife обикновен нож (не за хляб и пр.); the Lord’s ~ олтар, храм; светая-светих; причастие, нар. комка;
3. маса, подставка (за инструмент и пр.);
4. дъска, дъсчица, плоча, плочица; плака; надпис на плоча и пр.; the ten ~s, the two ~s, the ~s of the law библ. скрижалите, десетте Божи заповеди;
5. плоска повърхност, стена (на кристал, строеж и пр.);
6. (и ~ land) плато, висока равнина;
7. таблица, списък; разписание, табела; base ~ стат. базова таблица (в релационни бази данни); exposure ~ мед. таблица на експониране (при лъчева терапия); four-digit ~ мат. четиризначна таблица; matrix ~ мат. матрица данни; ~ of contents съдържание (на книга); output ~ комп. таблица на изходните данни; multiplication ~s таблици за умножение; accuracy ~ корекционна таблица; conversion ~ (и correlation ~) таблица за превръщане (преизчисляване); function ~ таблица на функции; periodic ~ of elements периодична таблица на елементите (на Менделеев); reference ~ 1) таблица за превръщане; 2) справочна таблица; ~ of fares жп ценоразпис (на билетите); plotting ~ комп. планшетен графопостроител; X-Y ~ координатен графопостроител; posological ~ мед. таблица за дозиране на лекарства; ~ of limits таблица на допуски;
8. планшайба (на каруселен струг);
9. ролганг; approach ~ задвижващ (предавателен) ролганг; • to get round the ~ сядам на масата за преговори, започвам преговори; to lay (a bill etc) on the ~ отлагам разискване, обсъждане (на законопроект и пр.); to lie on the ~ бива отлаган, не се обсъжда (за законопроект и пр.); to take from the ~ отново разглеждам (законопроект и пр.); on (upon) the ~ 1) общоизвестен; публично обсъждан; 2) отложен (за законопроект); under the ~ пиян, “под масата”, тайно, задкулисно; to turn the ~s on s.o. разменяме си ролите с някого, променям коренно положението си спрямо някого; побеждавам противника, като използвам неговото оръжие;

II. v
1. слагам на маса;
2. англ. поставям, предлагам за обсъждане;
3. ам. отлагам (безкрайно) обсъждането на;
4. правя надпис на плоча и пр.; съставям таблици, разписание и др.; записвам си;
5. карти играя, слагам;
6. тех. шпунтувам, сглобявам шпунтувани дъски;
7. мор. заздравявам, заякчавам (платна) с широки подгъви.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.