Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

sound

 

Английско-Български речник

sound [saund]

I. n
1. звук; шум; within ~ of на такова разстояние, че да се чува; ~ and fury празни бълнувания; ~s off театр. задкулисни шумове (и прен.);
2. тон, смисъл; I don’t like the ~ of it не ми харесва нещо тонът; the rumours have a sinister ~ слуховете са доста зловещи;
3. attr звуков; • to turn (go) ~ обърквам се, провалям се, не успявам (за планове и пр.);

II. v
1. звуча, шумя, издавам звук (шум); to ~ true звуча вярно, правдоподобно;
2. извличам звук, издавам звук с нещо; to ~ a bell звъня (с камбанка, звънче и под.); to ~ the alarm вдигам тревога, алармирам;
3. прен. имам смисъл, звуча, изглеждам; the statement ~s improbable твърдението изглежда невероятно;
4. произнасям; the “b” in “limb” is not ~ed буквата b в думата limb не се произнася; to ~ a note of fear говоря с нотка на страх;
5. разгласявам, публикувам, прославям;
6. мед. преслушвам;
7. юрид. важа, знача; • ~ off ам. sl 1) говоря (оплаквам се) открито; изказвам се свободно; 2) извиквам име, пореден номер и пр.


I. adj
1. здрав (за тяло, орган); of ~ body and mind със здраво тяло и бистър ум; ~ as a bell в отлична форма, тип-топ; благонадежден;
2. здрав, нормален;
3. прав, стабилен, як (и за сграда);
4. добър, логичен, правилен, точен, здрав (за довод и пр.); солиден, разумен, сериозен; на когото може да се разчита; ~ advice (policy) добър съвет (политика); a ~ player добър играч, който не рискува; ~ scholar сериозен (но не много оригинален) учен; ~ thrashing здрав бой;
5. стабилен, платежоспособен, сигурен; ~ investment сигурно вложение;
6. юрид. законен, действителен; ~ title to land законно право над земя;
7. тех. изправен (за машина, механизъм);

II. adv здраво; to sleep ~ спя добре, имам здрав сън.


I. v
1. измервам дълбочина (на вода); изследвам морско (речно) дъно;
2. мед. изследвам със сонда; прислушвам (със стетоскоп);
3. гмуркам се (за кит);
4. сондирам (about, on, as to); ~ out сондирам мнение, опитвам се да разбера нечии чувства (мисли, мнение); will you ~ him on the subject? ще поискате ли неговото мнение по въпроса?
5. изследвам, изпитвам, проверявам;

II. n мед. сонда.


n
1. тесен пролив;
2. рибен мехур.
[´saundəb¸sɔ:biη]
-absorbing adj звукопоглъщащ.
[´saundkən¸dʌktiη]
-conducting adj звукопроводящ.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.