Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

sort

 

Английско-Български речник

sort [sɔ:t]

I. n
1. вид, качество, разред, разновидност, сорт, категория; the latest ~ of music последният музикален жанр; he is not my ~ не ми е по вкуса, не е моят тип; what ~ of ...? какъв, що за...? nothing of the ~ нищо подобно; he is a writer of a ~ (of ~s) той е писател от съмнителна величина; a ~ of agreement не особено задоволително споразумение; good ~ разг. добър (славен) човек; the better ~ по-видните хора; he ~ of hinted той позагатна нещо;
2. рядко начин, маниер; that’s your ~ това е твоят начин; • after (in) a ~, in some ~ до известна степен; донякъде; out of ~s неразположен; без настроение, кисел;

II. v
1. сортирам, отделям, подреждам; разпределям (и ~ over); ~ (out) your cards нареди си картите по цветове; to ~ the sheep from the goats отделям овцете от козите (и прен.);
2. ост. подхождам, отивам, отговарям, съответствам (with);
3. ост. общувам;
4.: to ~ out избирам; things will ~ themselves out нещата ще се уредят (наредят); to ~ o.s. out стягам се; съвземам се; to ~ s.o. out назидавам някого, слагам го на мястото му, порицавам.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.