Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

sight

 

Английско-Български речник

sight [sait]

I. n
1. зрение; to have short (near) ~ късоглед съм; to lose o.’s ~ ослепявам; загубвам зрението си;
2. поглед, обсег на погледа; to catch (gain, get, have) ~ of съзирам, зървам, забелязвам, виждам; to lose ~ of изпускам от очи, изгубвам от погледа; прен. загубвам дирите на, нямам новини от; забравям, не вземам пред вид; at the ~ of us he ran away като ни видя, той избяга; at first ~ на пръв поглед; love at first ~ любов от пръв поглед; in (within) ~ видим; to be (with)in ~ виждам се; прен. близо съм до; предстоящ съм; to come in(to) ~ появявам се; it happened in my ~ това стана пред очите ми (пред мен самия, в мое присъствие); out of ~ невидим, скрит от погледа; разг., ам. недостъпен (за цена); out of ~, out of mind далече от очите, далече от сърцето; out of my ~! да ми се махаш от очите! вън! да те няма! payable at ~ търг. платима при представяне (за полица); to play (translate) at ~ свиря (превеждам) на прима виста; to know s.o. by ~ зная някого (без да сме се запознавали); I hate the very ~ of him не мога да го понасям (гледам, търпя); to have (s.th.) in o.’s ~s стремя се към, домогвам се до; на крачка съм от постигането на нещо; to buy s.th. ~ unseen купувам нещо, без да съм го видял;
3. гледна точка; виждане, преценка; in my ~ според мен, по моему, в моите очи, по моя преценка; to find favour in s.o.’s ~ ползвам се от нечие благоразположение;
4. гледка; pl забележителности, природни красоти; a ~ for sore eyes гледка, която радва очите, приятен изглед; to make a ~ of o.s. ставам за посмешище;
5. прицелно приспособление, мерник; визьор; to keep o.’s ~s low задоволявам се с малко, нямам високи изисквания; to raise o.’s ~s повишавам изискванията си; to set o.’s ~s on s.th. поставям си за цел да направя нещо;
6. воен. прицелване, насочване (на пушка); line of ~ линия на прицелване;
7. мерник (и back-~), мушка (и fore-~), визьор;
8. разг. извънредно много, безброй, куп; a ~ of money луди пари; a long ~ better далеч по-добре; къде-къде по-добре! not by a long ~ далече не; никак;

II. v
1. виждам, забелязвам, съзирам;
2. наблюдавам (звезда и пр.);
3. насочвам (оръдие);
4. снабдявам (пушка и под.) с прицелни приспособления;
5. прицелвам се в; нагласявам (визьор).


[´saitdi¸faiəbl]
-defiable adj скрит от погледа (при наблюдение).
[´sait¸gla:s]
-glass n стъкло за наблюдение.
[´sait¸ri:d]
-read v свиря (пея) на прима виста.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.