Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

put

 

Английско-Български речник

put1 [put]

I. v (put) (-tt-)
1. слагам (на, до), поставям, турям; оставям; to ~ a child to bed слагам дете да спи; to ~ a matter into s.o.’s hands поверявам на някого нещо; to ~ o.’s name to подписвам; прен. поддържам, подкрепям; to ~ o.’s eye to the telescope гледам през телескоп;
2. поставям, докарвам в дадено състояние; to ~ the matter right оправям работата; to ~ a room in order разтребвам, оправям стая; to ~ a field to (under) wheat засявам нива с пшеница; to ~ to death (sleep) убивам (приспивам); to ~ wise about (on) ам. sl осведомявам, давам съвет, акъл; to ~ s.o. at his ease предразполагам някого; to ~ s.o. in the wrong изкарвам някого крив;
3. карам, накарвам; подлагам на (изпитание, изтезания, унижения и пр.); he is ~ to every kind of work карат го (дават му) да върши всякаква работа; to ~ a boy to a trade давам момче да изучи занаят; to ~ o.’s brain (mind) to (on) a problem съсредоточавам се върху, залавям се (заемам се) с даден проблем; I am ~ting you to a lot of trouble причинявам ви голямо безпокойство; to ~ the еnemy to flight обръщам неприятеля в бягство, накарвам неприятеля да побегне;
4. сп. хвърлям (гюле);
5. превръщам; превеждам (на даден език) (into); to ~ o.’s money into land влагам парите си в земя; to ~ o.’s thoughts into words изразявам мислите си с думи; to ~ words to music композирам музика за даден текст;
6. поставям, излагам, представям (въпрос); задавам (въпрос); поставям (резолюция) на обсъждане; изразявам (се); to ~ it simply (bluntly) да го кажа с прости думи (директно); I don’t know how to ~ it не знам как да се изразя;
7. преценявам, оценявам; ценя повече от, считам за по-голям от (above, before); I ~ her age at about 50 трябва да е някъде около 50 годишна; to ~ it past s.o. to do s.th. считам (някого) за неспособен да направи нещо;
8. пронизвам, прострелвам (с куршум), промушвам; to ~ a knife into s.o.’s breast забивам нож в гърдите на някого; to ~ o.’s fist through the pane пробивам стъкло с ръката си; to ~ a pen through a word зачертавам (задрасквам) дума;
9. сп. залагам (пари на кон); инвестирам (in, into);
10. мор. тръгвам, отплавам (in, out, for, back, to); to ~ out to sea отплавам (за кораб, пътник); to ~ to port отбивам се в пристанище; • to ~ s.th. on ice изоставям (зарязвам) временно; оставям за по-късен етап; to ~ on the map разг. правя известен; to ~ on the hop sl обърквам, смущавам, шашардисвам;put2 [pʌt]
= putt.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.