Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

poll

 

Английско-Български речник

poll1 [poul]

I. n
1. проучване на общественото мнение (по някой въпрос) (и opinion ~, straw ~);
2. гласуване; to declare the ~ обявявам резултатите от гласуването; to head the ~ начело съм в изборите, имам най-много гласове; how does the ~ stand? как върви гласуването?
3. отбелязване на гласовете (при гласуване); брой на гласовете; броене на гласовете; a heavy (poor, light) ~ голям (малък) процент на участие в избори;
4. избирателен списък; списък; to have (put) o.’s name on the ~ 1) фигурирам в избирателния списък; 2) поставям кандидатурата си, кандидатирам се;
5. обикн. pl избирателен пункт;
6. = poll-tax;
7. ост. глава; теме;
8. широкият край на чук;

II. v
1. сондирам, допитвам се, проучвам (общественото мнение) (обикн. в pass);
2. отбелязвам гласовете (при гласуване);
3. гласувам (и ~ o.’s vote);
4. получавам гласове; he ~ed a large majority той бе избран с (получи) голямо болшинство;
5. вписвам в (избирателен) списък или за облагане с данък.poll

I. v ост. стрижа ниско; режа, отрязвам, подкастрям (корона на дърво, рога на добиче и пр.);

II. adj отрязан, остриган.poll3
n (the ~) унив. sl студентите като цяло; to go out in the ~, to take a ~ degree получавам степен без отличия.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.