Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

poll

 

Английско-Български речник

poll1 [poul]

I. n
1. проучване на общественото мнение (по някой въпрос) (и opinion ~, straw ~);
2. гласуване; to declare the ~ обявявам резултатите от гласуването; to head the ~ начело съм в изборите, имам най-много гласове; how does the ~ stand? как върви гласуването?
3. отбелязване на гласовете (при гласуване); брой на гласовете; броене на гласовете; a heavy (poor, light) ~ голям (малък) процент на участие в избори;
4. избирателен списък; списък; to have (put) o.’s name on the ~ 1) фигурирам в избирателния списък; 2) поставям кандидатурата си, кандидатирам се;
5. обикн. pl избирателен пункт;
6. = poll-tax;
7. ост. глава; теме;
8. широкият край на чук;

II. v
1. сондирам, допитвам се, проучвам (общественото мнение) (обикн. в pass);
2. отбелязвам гласовете (при гласуване);
3. гласувам (и ~ o.’s vote);
4. получавам гласове; he ~ed a large majority той бе избран с (получи) голямо болшинство;
5. вписвам в (избирателен) списък или за облагане с данък.poll

I. v ост. стрижа ниско; режа, отрязвам, подкастрям (корона на дърво, рога на добиче и пр.);

II. adj отрязан, остриган.poll3
n (the ~) унив. sl студентите като цяло; to go out in the ~, to take a ~ degree получавам степен без отличия.

Подробна информация от Wikipedia

Poll - Poll, polled, or polling may refer to:
Poland - Poland (Polish: Polska [ˈpɔlska] (listen)), officially the Republic of Poland (Polish: Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska] (listen)), is a country located in Central Europe.
Pollution - Pollution is the introduction of contaminants into the natural environment that cause adverse change. Pollution can take the form of chemical substances or energy, such as noise, heat or light.
Pollination - Pollination is the transfer of pollen from a male part of a plant to a female part of a plant, later enabling fertilisation and the production of seeds, most often by an animal or by wind.
Pollution of the Ganges - Pollution of the Ganges (or Ganga), the largest river in India, poses significant threats to human health and the larger environment.
Pollution in China - Pollution in China is one aspect of the broader topic of environmental issues in China. Various forms of pollution have increased as China has industrialised, which has caused widespread environmental health problems.
Pollen - Pollen is a fine to coarse powdery substance comprising pollen grains which are male microgametophytes of seed plants, which produce male gametes (sperm cells).
Pollution in California - Pollution in California relates to the degree of pollution in the air, water, and land of the state of California.
Poll tax - A poll tax, also known as head tax or capitation, is a tax levied as a fixed sum on every liable individual.Head taxes were important sources of revenue for many governments from ancient times until the 19th century.
Pollen tube - A pollen tube is a tubular structure produced by the male gametophyte of seed plants when it germinates.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.