Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

past

 

Английско-Български речник

past [pa:st]

I. adj минал (и ез.); изминал, изтекъл; някогашен, отдавнашен; бил, бивш; in ages ~ and gone в минали времена; отдавна; during the ~ week през миналата (изтеклата) седмица; the ~ tense ез. минало време; ~ president бивш президент;

II. n
1. минало; it is a thing of the ~ това принадлежи на миналото; a woman with a ~ жена с (лошо) минало;
2. ез. минало време;

III. prep
1. (по)край; оттатък, отвъд; по-нататък от; a little ~ the park малко по-нататък от парка;
2. след, по-късно от; it is ~ midnight минава полунощ; the train is ~ due влакът е закъснял;
3. повече от, над (за възраст); to count ~ ten броя до повече от десет;
4. свръх, който надминава; негоден вече за; to be ~ child-bearing вече не мога да раждам; to be ~ caring вече ми е безразлично; to be ~ o.’s prime вече не съм в разцвета на силите си, минало ми е времето; to be ~ o.’s sell-by date изтекъл ми е срокът на годност; to be ~ it разг. изпял съм си песента, минало ми е времето; I wouldn’t put it ~ him to... не бих се учудил ако той..., като нищо ще го направи;

IV. adv
1. покрай; I saw him walk ~ видях го да минава (покрай мен); the years flew ~ годините летяха; преди; 3 years ~ преди три години.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.