Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

part

 

Английско-Български речник

part [pa:t]

I. n
1. част, дял, сегмент, фрагмент; (a) ~ of it was lost една част от него се изгуби; in ~ отчасти; it is not bad in ~ на някои места не е лошо; бива го отчасти; dancing is ~ of what we teach наред с другите неща даваме и уроци по танци; ~ of speech ез. част на речта;
2. част, член, орган (на тялото); (privy) ~s полови органи; ~ and parcel неделима част (of от); spare ~s резервни части;
3. дял, участие, намеса; работа, дълг; to take ~ in участвам в; to have a ~ in имам дял в, участвам в; to have neither ~ nor lot (no ~ or lot) in s.th. нямам нищо общо с нещо; to do o.’s ~ изпълнявам дълга си, давам своя принос; it is the ~ of a wise man to ignore such matters един умен човек не трябва да обръща внимание на такива неща; it is not my ~ to speak about it не е моя работа да говоря за това;
4. роля; to play a ~ играя (изпълнявам) роля; преструвам се, разигравам комедия; to double a ~ дублирам роля; to walk through o.’s ~ играя без желание (охота); отнасям се равнодушно към работата си; thinking ~ роля без думи; to look the ~ 1) съм (изглеждам) внушителен; 2) приличам на, имам характеристиките на;
5. муз. партия; глас; щим; to sing in ~s пея на няколко гласа;
6. страна (в спор и пр.); for my ~ що се отнася до мен; on the one (the other) ~ от една (от друга) страна; to take s.o.’s ~, to take ~ with s.o. застъпвам се за някого, вземам страната на някого; on our ~ от наша страна; there is no objection on their ~ от тяхна страна няма възражение;
7. pl край, местност; in foreign ~s в чужбина; in our ~s по нашите места;
8. pl ост. способности; a man of many ~s даровит (талантлив) човек;
9. ам. път (на косата); • to take s.th. in good ~ не се обиждам от нещо; приемам нещо благосклонно; to take s.th. in bad (ill) ~ обиждам се от нещо;

II. v
1. разделям (се), отделям (се); прекратявам, разтрогвам; to ~ good friends разделяме се като добри приятели; to ~ company разделяме се; прекъсваме отношенията си;
2. разтварям се; разкъсвам се, скъсвам се; her lips ~ed in a smile устните ѝ се разтвориха в усмивка; to ~ the curtains дръпвам пердетата;
3. правя път (на косата си);
4. отклонявам се, разклонявам се (за път и пр.);
5. ост. деля, разделям, разпределям;
6. ост. отивам си, тръгвам си;
7. рядко умирам;


. съкр. (participle) причастие.
[´pa:t¸wə:k]
work n серия месечни или седмични списания, предназначени да бъдат комплектовани в една книга.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.