Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

order

 

Английско-Български речник

order [´ɔ:də]

I. n
1. ред, редица; порядък; последователност; ~ of business, ~ of the day дневен ред; ~! ~! моля ред! пазете тишина! breach of ~ нарушение на регламента (реда); point of ~ процедурен въпрос (който се отнася до работата на дадено събрание); to rise to a point of ~ вземам думата по процедурен въпрос; sessional ~ правило, валидно само за дадена сесия; to call to ~ призовавам към ред; ам. откривам (събранието, заседанието); to reduce to ~ усмирявам (деца); social ~ обществен строй; the old ~ of things старият строй; apple-pie ~ прен. идеален (абсолютен) ред;
2. изправност, ред, порядък; out of ~ 1) повреден, неизправен; 2) не в ред, в безпорядък; 3) в нарушение на процедурните правила; in running (working) ~ в изправност; готов за пускане в действие;
3. заповед, нареждане, предписание; ~ of the day воен. заповед по частта; under the ~s of под командването (разпореждането) на; O. in Council кралски указ, издаден по препоръка на тайния съвет, който не се нуждае от санкцията на парламента; to be under ~s воен. имам заповед; give ~s разпореждам се, командвам; to take ~s from подчинявам се на, на заповедите съм на, изпълнявам заповедите на; cheque to a person’s ~ чек на заповедта на някого; to get o.’s marching ~s натирват ме, изпъден съм, показват ми пътя (вратата);
4. поръчка; made to ~ (направен) по поръчка; on ~ поръчан (но още недоставен); short ~ ам. аламинут; in short ~ ам. бързо, на бърза ръка; веднага; large (tall) ~ разг. трудна задача (работа); “дебела работа”; pilot ~ експериментална партида; it is the ~ of the day прен. модерно е; to place an ~ with поръчвам на, правя поръчка на;
5. духовен сан; to take holy ~s бивам ръкоположен, приемам духовен сан; to be in ~s духовно лице съм; to confer ~s on ръкополагам, посвещавам в духовен сан;
6. ранг, класа; съсловие; of the first ~ първокласен, първоразреден;
7. воен. строй; close ~ сгъстен строй; extended ~ разпръснат (разсипан) строй; боен ред; marching ~ 1) походен ред (строй); 2) походна униформа; parade ~ 1) параден строй; 2) парадна униформа;
8. род, сорт, вид, порядък;
9. зоол., бот. подклас; разред;
10. отличие, орден;
11. архит. ред, стил; classic ~s класическите (гръцки и римски) стилове;
12. орден (рицарски, религиозен);
13. запис; ордер; postal (money) ~ пощенски запис (превод);
14. разрешение; пропуск;
15. мат. степен; порядък; ред; • in ~ that (to) за да; in ~ ам. възможно, вероятно;

II. v
1. заповядвам на, нареждам на, заръчвам на, давам заповед на; to ~ about разкарвам, разтакавам; to ~ in (out) заповядвам да влезе (излезе); to be ~ed abroad имам заповед да замина за странство;
2. поръчвам, правя поръчка за;
3. предписвам, определям (лекарство и под.);
4. поставям в ред, нареждам, редя, подреждам; • ~ arms! воен. пушки долу!Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.