Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

on

 

Английско-Български речник

on [ɔn]

I. prep
1. място, статично и динамично: на, върху по, у; a mark ~ the table cloth петно на покривката; ~ foot пеша; ~ horseback на кон; have you any money ~ you? имате ли пари у себе си? a puppet ~ a string марионетка, кукла на конци;
2. близост, посока: на, до, при, край, върху; Clacton-~-sea Клактън на морето; just ~ 5 pounds към 5 лири; ~ the right надясно; this verges ~ the ridiculous това граничи с нелепото; това е абсурдно;
3. въвежда допълнение: на, за, върху, по, от, към, с; на български непряко или пряко допълнение; to spend money ~ харча пари за; to border ~ гранича с; to depend ~ завися от; mad ~ луд по; severe (hard) ~ строг към; to smile (frown) ~ s.o. усмихвам се (мръщя се) на (някому); to operate ~ s.o. мед. оперирам някого; a cheque ~ a bank чек, който трябва да се изплати в дадена банка;
4. опиране, основаване, мерило: на, по, от, при, в; без превод; I had it ~ good authority от сериозен източник узнах; ~ the advice of по съвета на; ~ the average, ~ the whole общо взето; ~ pain (penalty) of death под страх от смъртно наказание; ~ purpose нарочно;
5. участие; състояние; занимание; условие: в, на, по, под, при, за; без превод; to be ~ the committee член съм на комитета; ~ condition that при условие, че; ~ duty дежурен; the house is ~ fire къщата гори; ~ lease под наем; ~ sale за продан; to be ~ strike стачкувам, вдигам стачка; to go ~a hike (excursion) отивам на екскурзия, излет; to be ~ the go в движение съм, постоянно обикалям, ходя по работа; каня се да тръгна; to be ~ the move в движение, на крак съм; разгръщам се, развивам се;
6. начин: превежда се с наречие; ~ the cheap евтино; ~ the sly скришно; ~ the spur of the moment необмислено, без да му мисля; ~ tap наливно;
7. относно: за, върху, по; a programme ~ archeology програма по археология; to speak (talk, lecture) ~ говоря по;
8. време: в, на, през, при; като, когато, след като; ~ Monday в понеделник; ~ a fine day in June (в) през един хубав юнски ден; ~ (o’)nights нощно време, през нощта; ~ the occasion of по случай; ~ the instant веднага; ~ time навреме; ~ application при поискване; ~ his majority при пълнолетието си; ~ (my) entering the room като влязох в стаята; ~ Jan 5th на 5 януари;
9. враждебна цел: на, срещу, върху; to march ~ London напредвам към Лондон; to serve a writ ~ връчвам призовка на; to lay hold ~ хващам, сграбчвам; he drew his knife ~ me той извади нож срещу ми;
10. източник, посредством, привикване: от, с; he lives ~ bread той се храни с (живее от) хляб; he is ~ heroin той взема хероин, пристрастен е към хероина;
11. разг. за сметка на; a drink ~ the house черпня за сметка на заведението; • to be ~ it разг. подготвен съм, в течение съм; while we’re ~ it докато сме на тази тема;

II. adv
1. облечено, покрито, сложено: to have nothing ~ гол съм; to put the kettle ~ слагам чайника (да кипне);
2. напред: to move (go) ~ придвижвам се; move ~! движете се (не се застоявайте)!
3. продължително, трайно: to go (work) ~ продължавам да ходя (да работя); to toil ~ and ~ работя безспир; and so ~ и така нататък;
4. включен, в действие; в процес: the radio has been ~ all night радиото е било включено цяла нощ; the play is now ~ пиесата се играе (сега); the rain is ~ again! пак заваля! breakfast is ~ from 8 to 10 закуската се сервира от 8 до 10; have you anything ~ this evening? имате ли нещо предвид, канени ли сте някъде довечера? there’s nothing ~ at present сега е мъртъв сезон;
5. в изрази за време: later ~ по-късно; from that day ~ от този ден нататък; well ~ in the night до късно през нощта; well ~ in years в напреднала възраст; ~ and off от време на време, с прекъсване; • I’m ~ for it! дадено! съгласен съм! it’s not ~ това не е прието, не се прави така; I’ll put you ~ to him ще ви свържа с него, ще ви дам контра (по телефона); she is always ~ at her husband разг. тя непрекъснато натяква на (критикува, мърмори на) съпруга си;

III. adj
1. включен; the ~ position of a switch позиция “включено” на ключ;
2. сп. (от)към игрището зад играча с хилката (при игра на крикет); преден, ляв (за удар);
3. sl фирнал, на градус, подпийнал; a bit ~ леко фирнал;

IV. n
1. действие, времетраене, процес;
2. (страната на) игрището (от)към играча с хилката (при игра на крикет).Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.