Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

number

 

Английско-Български речник

number [´nʌmbə]

I. n
1. брой, число, количество, сума, сбор; a (great, large) ~ (great, large ~s) (of) голям брой, много; a small ~ (small ~s) малък брой, малко; in ~s в голям брой (количество), масово; in great (small) ~s в голям (малък) брой (количество); in round ~s в кръгли цифри; приблизително; ten in ~ десет на брой; to exceed in ~ превъзхождам числено; the ~ of на брой; without (beyond, out of) ~ без брой (чет);
2. pl численост, числено превъзходство (и force of ~s); there’s safety in ~s неща, в които участват много хора не носят голям риск;
3. мат. цифра, число, сума, сбор; science of ~s аритметика; broken ~ дроб;
4. номер; (No, pl Nos); ~ one номер първи; house (telephone) ~ номер на къща (телефон);
5. брой (на вестник), книжка (на списание); in ~s на части (свезки);
6. ез. число;
7. pl аритметика;
8. pl муз. ноти;
9. pl стихотворен размер (стъпка); стихове;
10. sl цигара от канабис;
11. разг. група, банда, тайфа; he is not of our ~ той не е с нас;
12. predic разг. екземпляр “един”, чешит;
13. номер, “парче” (за песен); big ~ ам. sl голяма клечка, важен човек; hot ~ ам. разг. 1) хит; 2) привлекателно момиче; opposite ~ човек, който заема същата длъжност в друго учреждение, равен по чин “колега”; a back ~ стар брой; прен. “стара песен” (кримка); o.’s ~ goes (is) up лоша работа, песента му е изпята, той мирише на пръст; to get (take) somebody’s ~ съставям си мнение за, разбирам какво представлява някой; ~ one 1) аз, моя милост; 2) първи, главен, най-важен; 3) първокласен; to look after (take care) of ~ one грижа се за себе си, за своите интереси; to do a ~ on s.o. изигравам някому номер, “изпързалвам” някого; to lose the ~ of o.’s mess воен., разг. отивам на оня свят, умирам;

II. v
1. броя, преброявам;
2. броя, наброявам, съм по брой, възлизам на; the population ~s 8000 населението е 8000 души;
3. номерирам;
4. смятам, включвам, причислявам, отнасям (among, in, with);
5. воен. преброяваме (разчитаме) се (и с off).Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.