Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

net

 

Английско-Български речник

net [net]

I. n
1. мрежа; рибарска мрежа, серкме; butterfly ~ мрежа за ловене на пеперуди; hair ~ мрежа за коса, филе; marketing ~ мрежа за пазар; poke ~ сак; tennis ~ мрежа на игрище за тенис; to cast a wide ~, to cast the ~ wider залавям се с много (още повече) неща, наемам много хора, разширявам дейността си; to slip through the ~ 1) изпадам от системата, системата ме изплюва; 2) минавам между капките, промъквам се; to be caught in a ~ попадам в капан;
2. паяжина;
3. тюл;
4. прен. мрежа, капан, клопка; to spread a ~ правя капан, хвърлям мрежата си; to walk (fall) into the ~ хващам се в капана;
5. = network I.;
6. сп. топка, която попада в мрежата (при игра на тенис);
7. съкр. Интернет;

II. v
1. хващам с (в) мрежа, ловя с мрежа;
2. прен. хващам в мрежата си, хващам си (съпруг и пр.); пипвам, докопвам (печалба и пр.);
3. хвърлям (слагам) мрежа в; to ~ a river хвърлям мрежа в река;
4. покривам (заграждам, преграждам) с мрежа;
5. правя (плета) мрежа (филе);
6. сп. пращам топката в мрежата (при игра на тенис); отбелязвам гол (във футбол);

III. adj ам.
1. мрежест; от мрежа;
2. хванат в мрежа.


I. adj нетен, чист (за тегло, приход и пр.); ~ asset value стойност на нетните активи; ~ present value нетна сегашна стойност; ~ price (окончателна, последна) цена (без отстъпка); ~ cash наличност; в брой; без отстъпка; ~ efficiency тех. общ коефициент на полезното действие; ~ worth собствен капитал;

II. n ам. нето; чиста печалба; окончателна цена; краен резултат;

III. v получавам (изкарвам си, докарвам, давам) чиста печалба (доход); to ~ $ 1000 a year изкарвам чисто 1000 долара годишно.



Подробна информация от Wikipedia



thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.