Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

need

 

Английско-Български речник

need [ni:d]

I. n
1. нужда, потребност, необходимост; to be (stand) in ~ of нуждая се от; ~s standard стандарт, определен на базата на потребностите; if ~(s) be, in case of ~ ако е нужно, ако стане нужда, в случай на нужда; there is no ~ for him to travel той няма защо да пътува; the country had no ~ of weapons страната нямаше нужда (не се нуждаеше) от оръжие; to supply the ~s of s.o. грижа се за някого, задоволявам нуждите на някого;
2. нужда, липса; бедност, нищета; трудност, затруднение; беда; in times of ~, in the hour of ~ в момент на затруднение, в беда; to be in ~ в нищета съм, беден съм;

II. v
1. нуждая се от, имам нужда от, трябва ми, нужен ми е, необходим ми е; this will ~ some discussion това ще трябва да се обсъди; that ~s no saying това се разбира от само себе си; what he ~s is a good rest на него му трябва една хубава почивка;
2. рядко в нужда съм, бедствам;
3. като модален глагол трябва, нужно е, необходимо е, длъжен съм; а) без лично окончание в 3 л. ед. ч. с комп. без to, pt need без pp; ~ I tell him? трябва ли да му казвам? I ~n’t tell him, ~ I? няма нужда да му казвам, нали? I ~ hardly tell you едва ли е необходимо да ви казвам; you ~n’t worry няма причина да се тревожиш; you ~n’t have told him нямаше защо да му казваш; all that I ~ do was to tell him the truth всичко, което трябваше да направя, беше да му кажа истината; б) с лично окончание в 3 л. ед. ч. с комп. с to; he didn’t ~ to be reminded aboutit нямаше нужда да му се напомня; it ~s to be done carefully това трябва да се направи внимателно;
4. безл. нужно е, необходимо е, изисква се; it ~s much skill for this exercise това упражнение изисква голямо умение; what ~s it? ост. защо е нужно?Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.