Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

like

 

Английско-Български речник

like [laik]

I. adj
1. подобен, сходен, приличен на; the portrait was pretty but not very ~ портретът бе красив, но не приличаше много на оригинала; of ~ minds на едно и също мнение; they are as ~ as two peas те си приличат като две капки вода; as ~ as an apple to an oyster, as ~ as chalk and cheese съвършено различни, коренно противоположни; ~ nothing on earth ужасен, невъзможен; to be ~ s.o., ост., лит. to be ~ unto s.o. приличам на някого; whom (разг. who) is he ~? на кого прилича той? what is he ~? какво представлява той? що за човек е той? it looks ~ snow като че ли ще вали сняг; it costs s.th. ~ 10 pounds струва около 10 лири; s.th. ~ разг. прекрасно; великолепно; както трябва да бъде;
2. еднакъв, равен; we are ~ as we lie сп. имаме еднакъв брой точки (при игра на голф);

II. prep
1. както, като, по същия начин, както; to run ~ mad, разг. to run ~ anything (blazes, hell), to run ~ the (very) devil тичам като луд (бесен); to work ~ blazes работя като фурия;
2. характерен за, типичен за; that’s just ~ a woman какво друго може да се очаква от жена! женска работа! • to cry ~ anything плача с все сила; ~ a shot с голяма бързина; to feel ~ ще ми се (да); to feel ~ a cup of tea пие ми се чаша чай;

III. adv
1.: ~ enough, very ~ много възможно, твърде вероятно; ~ as ост. така както; as ~ as not разг. по всяка вероятност;
2. нар. така да се каже, като че ли; he was all of a tremble ~ той, така да се каже, трепереше като лист;

IV. cj разг., особ. ам. като; като че ли; do it ~ he does направѝ го като него; • ~ father ~ son крушата не пада по-далеко от дървото; ~ master ~ man какъвто господарят, такъв и слугата;

V. n нещо подобно (еднакво, равно); did you ever hear the ~? чували ли сте нещо подобно? and (or) the ~ и тям подобни; we shall never look upon his ~ again никога вече няма да видим човек като него; ~ cures ~ клин клин избива; he and his ~(s), разг. he and the ~s of him той и подобните му, той и неговите събратя; ~ will to ~, ~ attracts ~, ~ draws to ~, ~ begets ~ което си прилича, се привлича.


I. v
1. харесвам, харесва ми се, обичам; do as you ~ постъпете, както ви е удобно (угодно); I should (would) ~ бих желал; ще ми се; how do you ~ his new play? как ти се струва новата му пиеса? just as you ~ както желаете (обичате); I ~ that! я гледай ти! I ~ oysters but they don’t ~ me обичам да ям стриди, но стомахът ми не ги понася;
2. ост. (безл.): it ~s me well нрави (харесва) ми се;

II. n pl склонности, предпочитания, влечения; ~s and dislikes вкусове; симпатии и антипатии.


[¸laik´maindidnis]
-mindedness n еднакви мисли, съгласие, сговорност.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.