Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

lay

 

ВНИМАНИЕ! Тази дума е маркирана като опасна.
Опасни думи са такива, които се ползват в разговорния език или се ползат за обида.

Английско-Български речник

lay [leid]
v (laid )
1. поставям, слагам, полагам; the action is laid in Ireland действието се развива в Ирландия; to ~ hold of хващам; to ~ hands on хващам, върша насилие над; to ~ stress on наблягам върху;
2. полагам, поставям (церемониално); ръкополагам; to ~ a wreath полагам венец; to ~ s.o. to rest полагам в гроба, погребвам;
3. събарям, повалям (обикн. с adv); to ~ low (in the dust) повалям, събарям (и за болест); унизявам, оскърбявам;
4. правя (посеви) да полегнат (за вятър, дъжд); обикн. pass слягам се, полягам;
5. правя да спадне, да стихне, да се уталожи (вятър, вълни); правя да не се вдига (прах); прен. разпръсвам, разсейвам (страх, опасения); изгонвам (привидения);
6. воен. насочвам (оръдие);
7. излагам (въпрос, факти) (before); юрид. подавам (тъжба, жалба); предявявам (права); to ~ a charge against депозирам (предявявам) обвинение срещу; to ~ claim (to) претендирам, предявявам претенции (за);
8. слагам (маса); постилам;
9. залагам; обзалагам се, държа бас (that);
10. снасям;
11. налагам (наказание, данък, глоба и пр.) (on, upon); to ~ an embargo налагам ембарго;
12. приписвам, обвинявам; to ~ the blame on хвърлям вина върху; to ~ at (to) s.o.’s door (to s.o.’s charge) държа някого отговорен за, обвинявам в;
13. полагам (основи); редя (тухли); трасирам, поставям (жп линия); правя, начертавам (план); начертавам, определям (курс, за кораб);
14. поставям, довеждам до дадено състояние; to ~ asleep ост. погребвам; убивам, изпращам на оня свят; to ~ bare разголвам (гърди), разгърдвам се; разкривам; опустошавам (страна); to lay s.o. to rest погребвам, полагам някого в гроба; to ~ o.’s heart bare разкривам сърцето си, говоря откровено; to ~ open оставам незащитен; откривам, разкривам; разобличавам, демаскирам; to ~ o.s. open to излагам се на; to ~ o.s. s.o. under obligation задължавам някого;
15. бия, удрям; нанасям (удари) (on); to ~ about (one) удрям където завърна; нанасям безразборно удари;
16. усуквам (въже);
17. нанасям (побой);
18. стъквам (огън);
19. поставям, залагам (капан);
20. sl грубо еба, съвокуплявам се с (и get laid);
pt от lie 2 .
adj
1. светски, мирски; ~ brother, sister послушник, послушница; ~ clerk черковен певец, псалт;
2. аматьорски, непрофесионален, несвързан с дадена професия; to the ~ mind за неспециалист.
[lei]
n
1. кратка лирична песен; балада (с музикален акомпанимент);
2. поет. песен на птици.
n
1. положение, разположение, релеф (на местност, терен); the ~ of the land както стоят нещата;
2. sl работа, занимание, занятие; специалност; that doesn’t belong to my ~ това не е по моята част;
3. sl: a good ~ добра (добър) в леглото; an easy ~ лека жена, “дашна жена”.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.