Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

law

 

Английско-Български речник

law [lɔ:]
n
1. закон; законност; to carry out the ~ прилагам закона (законите); to go beyond the ~ престъпвам закона; to pass a ~ гласувам закон;
2. право; юриспруденция; civil ~ гражданско право; commercial, mercantile ~, ~ merchant търговско право; criminal ~ наказателно право; ~ of nations, international ~ международно право; statute ~ статутно право; писан закон; ~ of diminishing marginal utility закон за намаляващата пределна полезност; ~ of deminishing returns закон за намаляващата възвръщаемост; ~ of reciprocal demand закон за реципрочното търсене; ~ of value закон за стойността; ~ and economics икономика на правото; to lay down the ~ тълкувам законите; прен. налагам се, не търпя възражения; to read (study) ~ следвам право;
3. право (като професия); to practice ~, go in for the ~ юрист съм, практикувам (за адвокат); Doctor of Laws (съкр. LL. D) доктор по право;
4. съд, съдопроизводство, съдебна процедура; action at ~ иск, дело; to be at ~ (with) водя процес (дело), съдя се с; to go to ~ отивам в съд, завеждам дело; to go to ~ with s.o. завеждам дело срещу някого, съдя някого; to have (take) the ~ of (on) s.o. завеждам дело против някого; привличам под съдебна отговорност; judge-made ~ съдебна практика; юриспруденция; to take the ~ into o.’s own hands саморазправям се;
5. съдийство; адвокатура, адвокатско съсловие (често с the);
6. правило, принцип (на игри, в изкуствата и пр.);
7. закон, принцип, правило (в науката); the ~ of gravitation законът за гравитацията; ~ of chance вероятностен закон;
8. сп. преднина, преимущество (време, разстояние, дадено на противник);
9. отсрочка; • necessity (need) has no ~ посл. мизерията си има свои закони, когато си в мизерия законът не важи; to be a ~ (un) to o.s. не спазвам установените обичаи, карам на своя глава; his word is ~ думата му е закон, думата му на две не става; the ~ of self-preservation инстинкт за самосъхранение; blue ~s ам. пуритански, строги закони; the blue sky ~ ам. закон, регулиращ пускането и продажбата на акции и ценни книжа; lunch (mob) ~ ам. саморазправа, закон на линча; martial ~ военно положение; Draconian (Draconic) ~s драконовски (сурови, жестоки) закони; the L. Моисеевите закони; Старият Завет; разг., ам. полицията; стражар; the jungle ~, the ~ of the jungle закон на джунглата, беззаконие.
int sl: ~! Господи! Боже Господи!
[´lɔ:ə¸baindiηnis]
-abindingness n послушание, спазване на закона.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.