Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

house

 

Английско-Български речник

house [haus]

I. n (pl hoses) 1. къща, дом, жилище, домакинство; town ~ къща в града; apartment ~ кооперация, жилищен блок; at my ~ у нас; to keep ~ водя (въртя) домакинство; to set up ~ започвам свое домакинство, отделям се (за младо семейство); to move ~ местя се; to keep a good ~ живея (храня се) добре; to keep open ~ къщата ми е отворена за всички, гостоприемен съм; to turn s.o. out of ~ and home изгонвам някого от дома; like a ~ on fire много бързо и лесно (добре); (as) safe as ~s напълно сигурен, безопасен; to set (put, get) o.’s ~ in order уреждам си работите; въвеждам счетоводството си в ред; not to give s.o. ~ room не искам да имам нищо общо с;
2. attr къщен, домашен, домакински;
3. сграда, помещение, пристройка;
4. семейство, потекло, династия, род; the H. of Stuart ист. династията на Стюартите;
5. камара, палата (в парламент); the H. of Commons (Lords) Камарата на общините (лордовете); the H. of Representatives Долната камара; the Houses of Parliament (сградата на) Парламентът; to make (keep) a ~ осигурявам кворум в парламент; to count (out) the ~ закривам заседание на парламент поради липса на кворум; to divide the ~ преброявам гласовете; to be in possession of the H. вземам думата (изказвам се) в парламента;
6. фирма, търговска къща;
7. пансион; пансионери, всички ученици и пр. от един пансион; манастир, монашеско братство;
8. хан, хотел, кръчма; to have a drink on the ~ почерпвам се (пия) за сметка на кръчмаря;
9. театър, театрална зала (салон), публика; представление; a good ~ пълен салон; to bring down the ~ имам много голям успех (за пиеса, актьор); the second ~ starts at 9 o’clock второто представление започва в 9 часа;
10. 1/2 част от небето; зодия, “дом” на планета (в астрологията);
11. вид хазартна игра; воен. вид лото; • the H. ~ 1) парламентът; 2) фин. борсата; 3) разг. работнически приют; a ~ of cards прен. картонена кула; a ~ of correction изправителен дом; ~ of God църква, храм Божи; ~ of ill-fame (ill repute, disrepute), bawdy ~ публичен дом; public ~ кръчма; hash ~ евтин ресторант; to eat s.o. out of ~ and home изяждам всичките пари на някого, опропастявам някого с лакомията си; a halfway ~ компромис, средно положение; to go round the ~s говоря за несъществени неща; избягвам основното (най-важното);

II. v
1. давам (намирам) жилище на, подслонявам; давам подслон на; this building ~s an art gallery в това здание се помещава художествена галерия;
2. побирам, събирам, вмествам;
3. прибирам, вдигам; прибирам на гараж (в хангар);
4. мор. навеждам горните мачти; прибирам оръжие на сигурно място;
5. тех. поставям, влагам, вмъквам, врязвам;
6. живея; домакинствам; to ~ together живеем заедно.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.