Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

hour

 

Английско-Български речник

hour [auə]
n
1. час; an ~ and a half час и половина; quarter of an ~ четвърт час; ~ by ~ от час на час; to pay s.o. by the ~ плащам някому на час; it is nearly 3 ~s’ walk има почти 3 часа път дотам; eight-~ day осемчасов работен ден; office ~s работно време; after ~s след работното време; out of ~s не в нормалното (приетото) време; to make long ~s работя много; the eleventh ~ последният момент, деветдесетата минута; the small ~s малките часове; dead ~s глуха нощ, потайна доба; an unearthly ~ крайно неудобно време, ни туй, ни онуй време; the witching ~ поет. полунощ; дванайсет; Zero ~ воен. час, когато започва настъплението, прен. решителен час; in a good (evil, ill) ~ в (на) добър (лош) час; a question of the ~ злободневен въпрос; to keep good (late) ~s прибирам се (лягам си) рано (късно); the ~ is 2:30 часът е 2:30; till alls ~s до късно; at all ~s по кое да е време, без определен час; to strike the ~ бия на всеки кръгъл час (за часовник); to take o.’s ~ ирл. разг. помайвам се, не бързам; пипкам се;
2. рел. време на деня, определено от канона на Католическата църква за молитва; молитвата, която се чете по това време; the Book of H.s книгата Часослов, наустница;
3. астр. 15° дължина, час.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.