Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

home

 

Английско-Български речник

home [houm]

I. n
1. дом, домашно (бащино) огнище, покрив; жилище, къща; at ~ у дома, вкъщи; прием; приемен ден (на дама от обществото); he is from ~ няма го вкъщи; close to ~ деликатен (за въпрос); от който човек се засяга (разстройва); to be (feel, make o.s.) at чувствам се като у дома си; to be at ~ at (in, with, on) запознат съм добре с, владея; a ~ from ~ домашна обстановка (атмосфера); to go to o.’s last ~ погребват ме;
2. семейство, семеен живот; have you news from ~? имате ли известие от вашите?
3. родина, отечество;
4. метрополия; the old ~ метрополията; старият свят; родина, отечество;
5. приют; сиропиталище; nursing ~ (частна) клиника;
6. начална точка, база (на експедиция и пр.);
7. място, в което играчът не може да бъде хванат (при детски игри); сп. врата; • ~ was never like this ам. разг. дяволски весело; to sit at ~ пасивен съм, бездействам, не правя нищо;

II. adj
1. домашен; семеен; роден; ~ computer комп. домашен компютър;
2. вътрешен; местен (за стоки и пр.); H. Guard войски за вътрешна отбрана, опълчение (в Англия); ~ market вътрешен пазар;
3. обратен (за влак, пътуване и пр.); • to hit a ~ run ам. сполучвам, успявам; a ~ truth горчива(та) истина;

III. v
1. връщам се у дома (особено за пощенски гълъб и др. животно);
2. предоставям къщата си на, приютявам, приемам в дома си;
3. изпращам (донасям) вкъщи;
4.: to ~ in on насочвам (се) към; съсредоточавам се върху, целя (се) в;
5. тех. вкарвам, надявам;

IV. adv
1. вкъщи, у дома; to go ~ отивам вкъщи, прен. умирам; ~ and dry сигурен, в кърпа вързан, с гарантиран успех; nothing to write ~ about разг. нищо особено, нищо впечатляващо;
2. в съчет. с гл.: в определеното място, докъдето трябва (може), навътре, надълбоко; в целта; to shoot (push, drive) the bolt ~ залоствам добре резето; to drive (knock) ~ забивам здраво (до края) (гвоздей); прен. втълпявам, набивам в главата (to); to drivе o.’s argument ~ with an example слагам венец на аргументите си с пример; to hit (strike) ~ улучвам чувствителното (слабото) място (за удар, и прен.); the shaft went (struck) ~ стрелата се заби дълбоко (право в сърцето), прен. намекът го засегна дълбоко; to bring ~ to s.o. карам някого да почувства (да разбере); to bring a crime ~ to s.o. уличавам някого в престъпление;
3. сп. до финала; to eat out of house and ~ разг. ям огромни количества храна за чужда сметка, муфтя, ям на аванта; to romp ~ лесно изпреварвам; to scrape ~ прен. едва изкарвам (се измъквам, се оправям); • to bring (come, get) o.s. ~ възстановявам се, оправям се финансово; to take ~ to o.s. приемам за своя сметка.


[´houmə¸loun]
-alone adj разг. сам вкъщи (особ. за дете).
[´houm¸meikiη]
-making adj домакинство, организиране на домакинство; къщовничество.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.