Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

hold

 

Английско-Български речник

hold [hould]

I. v (held [held])
1. държа; държа се; to ~ aloof държа се настрана; to ~ hands държим си ръцете; to ~ o.s. държа се изправен;
2. поддържам, крепя, държа здраво, подпирам (и с up); издържам; a glue that ~ s лепило, което държи (лепи) добре;
3. задържам, удържам (позиция, неприятел и пр.); постоянствам; непоклатим, верен съм; държа (на обещание и пр.); упорствам; to ~ by (to) o.’s opinion (decision) не отстъпвам от мнението (решението) си; ~ the road държа пътя, владея автомобила (особено при хлъзгав път и при завои); to ~ o.’s ground държа се здраво (твърдо), не отстъпвам позициите си; to ~ o.’s own не отстъпвам, държа на своето, пазя достойнството си; пазя самообладание; to ~ o.’s head above (the) water държа се, не потъвам; свързвам двата края; to ~ the fort владея (държа) крепост; разг. (временно) спасявам положението;
4. имам сила, в сила съм, важа; does your offer still ~? предложението ти важи ли още? обикн. to ~ good (true): the same ~s good for (in respect of) същото важи и за; the bet ~s good басът е валиден;
5. притежавам, имам; владея; заемам (длъжност и пр.); имам (звание, титла); to ~ a medal носител съм на медал (орден); to ~ a professorship професор съм; to ~ sway имам власт, владея, господствам, царувам (over);
6. съдържам, побирам; a carriage that ~s five people кола за пет човека; who knows what the future ~s? знае ли някой какво ще донесе (крие) бъдещето;
7. държа, привличам, завладявам (човек, внимание и пр.); to ~ the stage задържам (приковавам) вниманието на публиката (за артист); задържам се, играя се дълго (за пиеса); предмет съм на разговори; to ~ in suspense държа в напрежение; to ~ in awe внушавам страх (благоговение);
8. държа се, задържам се, трая (за време); if your luck ~s ако продължи да ти върви;
9. спирам; преча, попречвам, възпрепятствам; въздържам (се) (и с back, up, in); to ~ in check сдържам, спирам, възпирам, контролирам, владея, обуздавам; to ~ o.’s breath спирам, затаявам дъх; to ~ the car (with the breaks) спирам (заковавам) колата със спирачки; to ~ a rein (on) задържам, стягам юздите; ~! спри! чакай! ~ hard! спри! почакай! (за малко); to ~ in hand държа в ръцете си (в подчинение); обуздавам; възпирам; to ~ o.s. in hand сдържам се, не се издавам, владея се, контролирам се; to ~ o.’s hand(s) въздържам се; забавям наказание; ~ your tongue (mouth, jaw, noise, peace) дръж си езика! не приказвай много! престани! мълчи (си)! трай си! there is no ~ing him не можеш да го спреш, неудържим е;
10. задържам; to ~ s.o. prisoner (ост. captive) държа някого в плен; he was held on a charge of a theft той беше задържан за кражба;
11. провеждам, водя; to ~ a meeting правя (организирам) събрание; to ~ elections провеждам избори; to ~ (a) court 1) юрид. заседавам (за съд); 2) давам прием (за монарх); to ~ a feast пирувам, гуляя; to ~ intercourse with s.o. разговарям, поддържам връзки с някого;
12. имам, питая; to ~ a belief смятам, считам, вярвам; to ~ (the view) that смятам, че; на мнение съм, че; to ~ strange opinion имам странни възгледи;
13. поддържам, на мнение съм; считам, смятам, мисля; I ~ that it is so поддържам, че е така; I ~ him to be a fool считам го за глупак; to ~ s.o. responsible държа някого отговорен; to ~ s.th. lightly не приемам нещо на сериозно; to ~ dear скъп ми е, мил ми е; to ~ cheap не ценя, не зачитам; to ~ s.o. in respect (esteem, estemation) уважавам, отнасям се с уважение към някого; to ~ s.o. in reverence (honour) уважавам, почитам (благоговея пред) някого; ценя високо; to ~ s.o. in awe изпитвам страх (благоговение); to ~ s.o. in abhorrence (abomination) изпитвам отвращение към някого;
14. пазя, празнувам, тача (традиция, празник, обичай); • to ~ a brief for s.o. юрид. 1) водя дело на някого (за адвокат); 2) прен. защитавам някого, подкрепям някого, държа неговата страна; to ~ o.’s seat не ставам, оставам седнал; прен. бивам преизбран в парламент; to ~ by the ears държа здраво в ръцете си, имам голямо влияние над; to ~ in store for s.o. предназначавам за; обещавам на някого; to ~ in trust съхранявам, пазя, запазвам; to ~ to ransom искам откуп за; to ~ trumps прен. имам всички преимущества, в изгодно положение съм; to ~ water 1) издържам критика, изпитание; 2) логичен, убедителен съм; ~ your horses не се вълнувай, не бързай;


= hold s.th.) against (s.o. имам (нещо) против (някого), предубеден съм срещу;
[hould]
n мор. трюм; хамбар, склад.
[´hould¸ɔ:l]
-all n кутия или чанта за инструменти и приспособления.
[´hould¸bæk]
-back n задържащо (спирачно) устройство; препятствие.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.