Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

great

 

Английско-Български речник

great [greit]

I. adj
1. велик, именит, прочут; Alexander the G. Александър Велики; G. Heavens (Scott)! Велики Боже!
2. голям (обикн. прен.); ~ A главно а; a ~ deal много (of); a ~ many много, мнозина; the ~ majority голямото мнозинство; to live to a ~ age доживявам до дълбока старост; a ~ occasion голямо (шеметно) събитие, тържествен случай; ~er London голям Лондон (с предградията);
3. възвишен, благороден; ~ thoughts възвишени мисли;
4. разг. голям, грамаден; ужасен, страхотен; чудесен, знаменит, славен; забележителен; a ~ story-teller славен разказвач;
5. predic разг. that’s ~! чудесно! възхитително! to be ~ at умея да, спец съм по, бива ме по, опитен съм в; to be ~ on запален съм по, обичам да, имам навик да, разбирам от; he was a ~ one for reading той много обичаше да чете;
6. пра- (при степени на родство) напр. ~ grandmother прабаба; • ~ with child бременна; ~ primer шрифт с големина 18 пункта; no ~ scratch (разг. shakes, things) не много хубав, не кой знае какъв; G. Seal голям държавен печат;

II. n
1. (the ~) великото; pl големците; силните на деня; класиците; ~ and small хора с различни обществено положение;
2. pl разг. последният изпит по филология или история в Оксфорд за получаване на степен бакалавър.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.