Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

get

 

Английско-Български речник

get [get]
v (got [gɔt]; ост. и ам. pp gotten [´gɔtn])
1. вземам; получавам; добивам, придобивам, получавам (и с труд); изкарвам, изтръгвам (с молба, искане, въпрос) (from, out, of); to ~ coal добивам (копая) въглища; to ~ admission to получавам (имам) достъп до; to ~ leave of (out of, from) получавам разрешение от; to ~ it (hot) разг. ям калай;
2. стигам, пристигам, идвам; отивам; добирам се; how is one to ~ there? как може да се отиде (дойде) дотам; where have you got with your work? докъде си стигнал с работата си? he got as far as saying той тъкмо щеше да каже; to ~ home стигам до вкъщи, прен. попадам в целта; побеждавам, постигам победа (за спортист); to ~ nowhere не постигам нищо; провалям се;
3. ставам, започвам да бъда (c predic); to ~ hungry огладнявам; to ~ old остарявам, застарявам, състарявам се; извехтявам; to ~ grey посивявам, побелявам; I am ~ting cold става ми студено; to ~ better (worse) подобрявам се (влошавам се); to ~ wet (dry) намокрям се (изсъхвам); to ~ upset разстройвам се; to ~ clear (rid, quit) of освобождавам се, отървавам се от; to ~ engaged сгодявам се; to ~ used to свиквам с (да), навиквам с; to ~ going почвам, тръгвам; to ~ talking with s.o. заприказвам се с някого;
4. хващам, пипвам, улавям, улучвам; прен. схващам, възприемам, разбирам; долавям; завладявам, поразявам; the bullet got him in the back куршумът го улучи в гърба; to ~ a television channel хващам телевизионен канал; I don’t ~ him (his meaning) не го разбирам; to ~ it wrong разбирам погрешно; to ~ the point виждам смисъла, схващам идеята; what’s got him? разг. какво го прихваща? it ~s me how he can be so stupid разг. поразява ме неговата глупост; the play didn’t quite ~ me пиесата не можа да ме завладее; we got the train to London хванахме влака за Лондон;
5. разболявам се; хващам (зараза); заразявам се; to ~ the chicken pox разболявам се от варицела; to ~ a splinter in o.’s finger влязла ми е треска в пръста;
6. купувам; I must ~ a new car трябва да си купя нова кола;
7. приготвям; to ~ a meal приготвям ядене; she is ~ ting the dinner тя приготвя вечерята;
8. ангажирам, запазвам резервирам (място, билет, стая в хотел и пр.);
9. продава се за, стига до (цена, печалба); the old teapot got 180 dollars старият чайник се продаде за 180 долара;
10. намирам, донасям; доставям; отивам да търся; go and ~ the doctor иди намери (доведи) доктора; how can I ~ it to you? как да ти го изпратя? to ~ s.th. to drink намирам нещо за пиене; вземам нещо за ядене;
11. сполучвам, успявам, постигам; to ~ o.’s work finished смогвам да си свърша работата; to ~ a sight of успявам да видя; to ~ o.’s own way налагам се; to ~ hold of хващам, схващам; to ~ the best of it побеждавам;
12. карам, накарвам, убеждавам; заставям, принуждавам (със сложно допълнение); I got John to help me clean the house убедих Джон да ми помогне да почистя къщата; I could ~ s.o. else to do it мога да накарам някой друг да свърши това; to ~ a ship under way пускам кораб; to ~ it done свършвам, правя;
13. печеля, спечелвам, добивам; I got little by it не спечелих много от това; to ~ a name спечелвам си име;
14. c inf на смисловия глагол означава началото на действието; to ~ to know узнавам, запознавам се с; you will ~ to like the child ще обикнеш детето; they got to be friends те се сприятелиха, станаха приятели; every capital city in the worls is ~ting to look like every other всички столици в света започват да си приличат;
15. със страд. залог; to ~ stolen (broken, caught, dismissed, fired) бивам откраднат (счупен, хванат, уволнен); to ~ done (finished) with завършвам, приключвам; if s.o. ~s killed ако някой бъде убит;
16. със сложно допълнение - същ. или мест. + pp - означава, че действието се извършва от друг по желание на действащото лице; I got a coat made поръчах си палто; I got my car repaired поправиха ми колата;
17. разг. имам, владея, притежавам (в pres perf = гл. to have); I’ve got a new bag имам нова чанта; what’s that got to do with it? какво общо има това с въпроса? what have you got to say? какво ще кажеш?
18. трябва, длъжен съм, зъдължен съм, ост. отговорен съм (в pres perf + inf); I have got to do it длъжен съм да го направя; it has got to be done това трябва да се направи; I’ve got to talk to him трябва да говоря с него; • ~ up and go ам. разг. инициатива, предприемчивост, настойчивост; to ~ what’s coming to one ам. разг. получавам си заслуженото, получавам това, което ми се полага, ползвам се с уважение; to ~ wise to s.th. откривам, разкривам, запознавам се с (факти и пр.); to have got it bad (badly) sl влюбен съм до уши, хлътнал съм;
[´get¸in]
-in n внасяне на декори, реквизит и костюми (в театъра).

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.