Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

full

 

Английско-Български речник

full [ful]

I. adj
1. пълен, изпълнен, напълнен; цял, цялостен; прен. съвършен, истински; ~ to the brim (to overflowing) пълен до върха (до преливане), препълнен; in ~ daylight посред бял ден; ~ up съвършено пълен; a ~ member пълноправен член; ~ colonel полковник; ~ house театр. всички билети продадени, всички места заети; ~ professor титулярен (редовен) професор; ~ weight (measure) точно тегло (мярка); ~ session пленарно заседание (сесия); at ~ length с пълни подробности, надълго и нашироко, изчерпателно, подробно; of ~ age пълнолетен; in (at) ~ blast (swing, play) с пълна пара, в разгара си; at ~ pelt (tilt) с пълна пара; със светкавична бързина; at ~ stretch с всички сили; трескаво;
2. обилен, изобилен, богат; a very ~ harvest богата реколта;
3. сит, нахранен; напоен; пиян; are you ~? нахранихте ли се? ~ as a boot (bull, fiddler, pig’s ear, egg) sl пиян-залян, пиян до козирката;
4. погълнат; зает; ~ of o.s. самовлюбен, надут, възгордял се;
5. широк, свободен; рехав; набран (за дреха и пр.);
6. пълен, едър, надут;
7. надут (за платно); • ~ brother (sister) роден брат (сестра); ~ stop точка; in ~ cry по следите (за куче следотърсач);

II. adv
1. напълно, съвършено; много; ~ well много добре;
2. точно, (на)право; ~ in the face право в лицето;

III. n: in ~ цялостно, напълно; to the ~ в пълен размер, напълно, окончателно; to the ~est of my capacity което ми е по силите; всичко, каквото мога;

IV. v
1. набирам, правя набор на; отпускам;
2. рядко (за дреха) широк (свободен, набран) е.


v текст. тепам, валям (плат).

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.