Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

from

 

Английско-Български речник

from [frɔm]
prep
1. (начална точка): ~ 1922 to 1931 от 1922 до 1931; ~ childhood, ~ a child от детинство, още като дете; ~ now on отсега нататък; ~ time to time от време на време; ~ day to day от ден на ден;
2. от, по (източник, причинна връзка); ~ experience от опит; to die ~ AIDS умирам от СПИН;
3. от (различаване) to tell one thing ~ another различавам едно нещо от друго;
4. от; из (движение от); home ~ school върнал се от училище; ~ afar отдалеч, издалеч; ~ over the sea през (отвъд) морето; where do you come (hail) ~? ти откъде си? ти от кой край си?
5. от (отнемане); to deduct ~ a salary спадам (отнемам) от заплата; to take 12 ~ 15 изваждам 12 от 15;
6. от (разстояние от); two minutes’ walk ~ the station на две минути път от гарата; ~ memory по памет; painted ~ nature (life) рисувано по натура;
7. от (за материя, произход) made ~ white flour направен от бяло брашно;
8. от (за нещо закачено, падащо и пр.) large fans hanging ~ the ceiling големи ветрила висящи от тавана;
9. от (при глаголи, които означават ограничение, въздържане, отнемане и пр.); to refrain ~ laughing сдържам смеха си; to keep s.o. ~ doing s.th. попречвам на (спирам, възпрепятствам) някого да направи нещо.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.