Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

flush

 

Английско-Български речник

flush [flʌʃ]

I. v
1. бликвам, бликам, тека изобилно, шуртя, струя (се) (обикн. с forth, out, up);
2. нахлувам, качвам се (в лицето, за кръв);
3. заливам, наводнявам (ливада и пр.); изпълвам;
4. промивам, изчиствам (със силна струя вода) (канал и пр.); прогонвам, пропъждам; (и с out); to ~ the toilet пускам водата в клозета;
5. (и ~ up) зачервявам се, изчервявам се, почервенявам, заруменявам, пламвам (за лице); сияя, руменея (за облаци, небе); his face ~ed, he ~ed (и с up) лицето му (той) се изчерви, пламна;
6. зачервявам, карам да се изчерви; shame (the running) ~ed their cheeks бузите им се зачервиха (пламнаха) от срам (тичането);
7. възбуждам, въодушевявам, вдъхновявам, ентусиазирам, ободрявам; ~ed with victory опиянен от победата; ~ed with wine възбуден от виното;
8. рядко пущам издънки, листа; покарвам наново; правя да покарва; the rain ~ed the plants дъждът съживи (освежи) растенията;
9. мед. обливат ме горещи вълни;

II. n
1. силна струя;
2. промиване (на канал);
3. отвеждащ канал (на воденично колело);
4. бързо разпъпване, разлистване; бърз растеж;
5. разцвет (на сили, младост и пр.); свежест, сила; прен. изблик (на чувства); опиянение; the first ~ of young love опиянението (вълнението) от първата любов; the ~ of youth свежестта (разцвета) на младостта;
6. внезапен наплив (от поръчки, покани и пр.); a ~ of memories внезапно нахлуване на спомени;
7. прилив на кръв; изчервяване, руменина, почервеняване (на лицето);
8. поет. сияние; заря; the ~ of dawn утринна заря;
9. пристъп (на треска); огън; a busted ~ разг. провал, неуспех; изгубена кауза; running ~ разг. диария;
10. sl клозет;

III. adj
1. придошъл, изпълнил коритото си (за река);
2. разг. в големи количества, изобилен (за пари); добре запасен, снабден с (особ. с пари - за човек), паралия; to be ~ (with money) имам пари, опаричил съм се; паралия съм; money is ~ пари, колкото щеш, сума пари;
3. разг. щедър, разточителен, с широки пръсти;
4. силен, здрав;
5. червендалест;

IV. adv право, направо; ам. a blow ~ in the face удар право в лицето.


I.v тех. изравнявам, изпълвам (плоскости); монтирам наравно с;

II. adv наравно, изравнен; скрит (за винт, нит);

III. adj равен, изравнен, на еднакво равнище с (за плоскости) (with); ~ with the panelling който се слива (прелива) с ламперията; to make parts ~ изравнявам части.


I. v
1. вдигам (птица);
2. излитвам внезапно, вдигам се (за птици, подгонени от ловец); подплашвам (дивеч);

II. n
1. вдигане, излитане (на птици, при лов);
2. ято птици, излетели едновременно.


n
1. карти няколко карти от същата боя, флош (особ. при покер);
2. attr (състоящ се) от карти от същата боя; ~ sequence флош (при покер).

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.