Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

flat

 

Английско-Български речник

flat [flæt]

I. adj
1. плосък, равен, водоравен, хоризонтален; проснат, разпрострян; (as) ~ as a board (as a flounder, pancake, as your hand) равен като тепсия; плосък като дъска; a ~ dish плитък съд; ~ hand ръка с разперени пръсти; ~ nose сплеснат нос; ~ race надбягване без препятствия; гладко бягане; ~ shoes обувки с нисък ток, равни обувки; to beat (make) ~ сплесквам; to have a ~ tire спаднала ми е гумата; ~ tire ам. прен. без пет пари; ~ against the wall плътно опрян (притиснат) до стената;
2. гладък, без грапавини;
3. изравнен със земята, легнал, проснат, съборен, срутен, разрушен, нисък (за здание); to lie ~ on the ground лежа проснат на земята;
4. изветрял, който не кипи (за бира и пр.); изтощен (за батерия, акумулатор);
5. еднообразен, монотонен, неинтересен, безжизнен, безвкусен, блудкав, плосък, банален, вял, скучен; a ~ joke плоска шега, тъп виц; a ~ voice монотонен (безизразен) глас;
6. паднал духом, нажален, унил, угнетен, потиснат, убит; to feel ~ скършено ми е; уморен, потиснат съм;
7. (за боя) без блясък, матов; (за картина) без дълбочина;
8. слаб, в застой, замрял (за пазар); нисък (за цени); ~ quotation ам. безлихвено котиране; ~ fees твърди (фиксирани) такси;
9. категоричен, решителен, окончателен, абсолютен, безусловен, недвусмислен, пълен, чист, ясен, прям, без забикалки; ~ nonsense чиста глупост; that is ~ blasphemy това е направо богохулство; that’s ~ това е окончателно (сигурно); няма какво да се спори; in a ~ spin замаян от вълнение, шашардисан; зашеметен;
10. точен; ни повече, ни по-малко; a ~ thirty minutes точно тридесет минути;
11. изк. недостатъчно релефен; еднакъв, еднообразен, монотонен, убит;
12. муз. бемол; недостатъчно високо, нисък, детонирал; B ~ си бемол;
13. воен. прав (за траектория);
14. ез. произнесен при сравнително хоризонтално положение на езика (за гласна);
15. ез. без окончание (за наречие);

II. adv
1. наравно със земята, в изпънато положение; to fall ~ просвам се; прен. не успявам, нямам успех, провалям се, не постигам целта си, не правя никакво впечатление;
2. тъкмо, точно; in three minutes ~ точно за три минути; to go ~ against orders действам в пълно противоречие със заповедта, правя тъкмо обратното на това, което е заповядано;
3. направо, без забикалки; ~ and plain ясно, точно, направо, без заобикалки; право, куме, та в очи; ~ out разг. с все сила, с цялата си енергия;

III. n
1. плоскост, равна повърхност; плоската част на нещо; “плоското”; the ~ of the hand длан; the ~ of a blade плоското на нож; on the ~ изк. с две измерения; to represent in the ~ изобразявам в две измерения; to draw from the ~ рисувам от копие на картина;
2. равнина, низина, мочур, мочурище, зелен бряг, плитко място, плитчина;
3. спукана (изпусната) гума;
4. плоскодънна лодка;
5. плитка кошница, панер;
6. муз. бемол; sharps and ~s черните клавиши на пиано;
7. театр. кулиса; to join the ~s прен. съставям, сглобявам;
8. широкопола сламена шапка;
9. глупак, хапльо, тъпанар, тиквеник;
10. pl обувки с ниски токове;
11. шег. дървеница;
12. = flatcar;
13. the Flats състезание по гладко бягане (без препятствия);

IV. v (-tt-) тех. правя (ставам) плосък.


n апартамент; pl жилищен дом; railroad ~ ам. квартира с общ хол.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.