Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

file

 

Английско-Български речник

file [fail]

I. n
1. пила; rough (coarse, straw) ~ едра (груба) пила; smooth ~ ситна пила; to touch a piece with a ~ изпилявам; circular ~ дискова машинна пила; to gnaw (bite) a ~ заемам се с непосилна работа;
2. прен. изглаждане, излъскване, обработване; it needs the ~ има нужда от изглаждане;
3. англ. sl хитрец; хитра лисица, мошеник;

II. v
1. пиля, изпилявам;
2. прен. изглаждам, обработвам;


I. n
1. папка; дело; архива; картотека; списък;
2. досие, лично дело;
3. комп. файл; on ~ архивиран; картотекиран; комп. съхранен на файл;

II. v
1. регистрирам, нареждам (пазя, подреждам) в архива (и ~ away);
2. ам. подавам (молба, заявление); to ~ for divorce подавам документи за развод; to ~ a report (news story) връчвам доклад (репортаж).


I. n
1. воен. редица войници; in blank ~ в една редица (за строй); in ~ в две редици; full ~ двама войници; half a ~ един човек (войник); in single (Indian) ~ в индианска нишка; rank and ~ ефрейтори и редници; прен. масите, обикновените хора;
2. шах вертикална редица квадрати (на дъската); to command a ~ бия по права (вертикална) линия;

II. v
1. марширувам (вървя) в колони, дефилирам;
2. карам да маршируват (вървят) по двама, карам да дефилират;


v ост. осквернявам, опетнявам.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.