Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

far

 

Английско-Български речник

far [fa:]

I. adv (farther [´fa:ðə], further [´fə:ðə]; farthest [´fa:ðist], furthest [´fə:ðist])
1. далече, далеко, надалеч; to go ~ отивам далеч, прен. успявам, постигам много; to make o.’s money go ~ добре си използвам парите; to go (carry it) too ~ прен. отивам много надалеч, прекалявам, позволявам си много; ~ and wide далеч по света; навсякъде; ~ and near навсякъде; to be ~ from далеч съм от; прен. съвсем не искам да (с ger); ~ be it from me to далеч съм от мисълта да; it is ~ from bad съвсем не е лошо; ~ from it съвсем не;
2. (за засилване): 1) (за разстояние) ~ away много далече; ~ beyond the sea далеч през морето; 2) (за време) as ~ back as 1900 още през 1900 г.; ~ into the night до много късно; so (книж. thus) ~ досега, засега, все още (не); so ~ so good дотук добре; 3) (за степен) много, значително, несравнено; it is ~ better to много по-добре е да; ~ and away далеч(е), несравнено, много; ~ in pride възгордял се, не можеш да му стигнеш носа;
3. (в съчет.) as (not so) ~ as (не) чак до; (не) доколкото; I would go so ~ as to say дори бих казал; not so ~ as I know доколкото знам, не; as ~ as that goes що се отнася до това, колкото за това; in so (as) ~ as книж. дотолкова, доколкото; you won’t (can’t) go ~ wrong if няма да сбъркаш, ако; добре ще направиш, ако; how ~ докъде, колко (за разстояние), до каква степен, доколко, колко;

II. adj
1. далечен; отдавнашен; the F. East Далечният изток; it is a ~ cry to далеч е до; a ~ cry from нещо съвсем различно от, съвсем друга работа;
2. другият, оттатъшният, отсрещният, отвъдният (за край, бряг и пр.);

III. n: to come from ~ идвам от далечна страна, отдалеч; by ~ далеч, несравнено, много; it is better by ~ to много по-добре е да; it is by ~ the best това далеч надминава най-доброто.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.